Komise

Struktura

Rada je neziskovou organizací. Jejím nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí představenstvo asociace. Představenstvo asociace vybírá ředitele, který formuje profesionální výkonný tým.

Členové se zapojují do činnosti asociace zvláště skrze pracovní skupiny, které řeší konkrétní témata a problémy z oboru šetrných budov v souladu s vizí a misí asociace.

Rada usiluje o dobré jméno mezi asociacemi. Její struktura řízení a rozhodování je transparentní. Rada přijala etický kodex.

 

Řídicí struktura CZGBC

     
reklama reklama