Pracovní skupiny

Energetický management

Skupina je zaměřena na systémy managementu hospodaření s energií ve všech typech budov a výrobních procesů a souvisejících službách. Zaměřena je také na motivaci a precizaci podnětů a nástrojů vedoucích k neustálému zefektivňování provozu budov.

Cílem skupiny je propagovat a komunikovat systémový, hospodárný, spolehlivý a environmentálně ohleduplný provoz budov se zaměřením na:

  • snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti současně se zajištěním kvalitního vnitřního prostředí v budovách,
  • co nejefektivnější systémové provozování technického zařízení budov se zohledněním možností automatizace a zároveň vlivu lidského faktoru,
  • postupné zavádění prvků inteligentních budov do stávajících i nových budov jako součást komplexního řešení chytrých měst,
  • efektivní investování do nových a úsporných technologií a nakupování energií,
  • co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií.

Činnost skupiny pro rok 2018

  • spustili jsme webovou aplikaci pro posouzení stavu a míry zavedení energetického managementu v objektu pro uživatele a správce budov na webu www.uspornabudova.cz, infolist webu je ke stažení zde,
  • rozjíždíme webový systém benchmarkingu budov, který umožňuje srovnávat aktuální spotřeby konkrétní budovy s dostupnou referenční hodnotou pro obdobný typ budov,
  • pokračujeme s organizováním diskuzních setkání k energetickému managementu, kde se budou s odborníky aktivně diskutovat možnosti optimalizace energetického hospodářství v budovách,
  • průběžně komentujeme legislativní a dotační prostředí a připomínkujeme příslušné předpisy včetně zákona o hospodaření energií a souvisejících vyhlášek, zejména prostřednictvím aliance Šance pro budovy.

 

Infolist pracovní skupiny naleznete ZDE.

Členské společmosti na které se můžete obrátit s dotazy naleznete ZDE.

Petr Zahradník

Koordinátor:

Petr Zahradník
(CZGBC)

 

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org

Zpět
     
reklama reklama