Pracovní skupiny

Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních a kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora při přípravě a realizaci úsporných šetrných projektů.

 

Činnosti pracovní skupiny:

  • Každoroční série seminářů pro veřejné zadavatele - osvěta v právních, technických a finančních aspektech kvalitně připravovaných šetrných projektů
  • Propagace dobrých příkladů veřejných zakázek
  • Spolupráce s veřejným sektorem při přípravě konkrétních projektů - např. formou předběžných tržních konzultací
  • Příprava příruček a manuálů

 

Ke stažení:

Novinky v programu OPŽP (říjen 2019)     (pdf, 0,3 MB)

  • Souhrn změn v programu OPŽP - prioritní osy 5.1. a 1.3. - komplexní program pro veřejné budovy, který podporuje nejen opatření vedoucí k úsporám energie a emisí, ale také ke zkvalitnění vnitřního prostředí v budovách (větrání, akustika, osvětlení), využití zelených střech a fasád, hospodaření s dešťovou vodou, zasakování, jímání nebo další využití v budově.

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov (2018)     (pdf, 2,4 MB)

  • Cílem manuálu je poskytnout společnou informační a procesní platformu všem účastníkům při přípravě a realizaci kvalitní renovace nebo výstavby nové šetrné veřejné budovy. Detailněji je řešena kvalita vnitřního prostředí ve školských budovách.

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách (2018)     (pdf, 23,6 MB)

  • Různé typy nových i rekonstruovaných budov jako příklady zajímavého inovativního technického řešení nebo příkladného přístupu veřejného zadavatele k procesu přípravy projektu.

Prezentace ze seminářů "Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy"     (pdf, 99,0 MB)


Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy (2016)     (pdf, 1,0 MB)

  • Průvodce nabízí veřejným zadavatelům obecné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné a šetrné, tedy dlouhodobě efektivní budovy.

 

Vedení pracovní skupiny:

  • Petr Vogel - partner a konzultant specialista EkoWATT CZ, člen představenstva CZGBC
  • Petr Zahradník - projektový manažer CZGBC
Petr Vogel

Koordinátor:

Petr Vogel
(EkoWATT CZ)
V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org
Zpět
     
reklama reklama