Pracovní skupiny

Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních a kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora.

Informační list o pracovní skupině je ke stažení ZDE.

Výstupy pracovní skupiny

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy

Tento průvodce nabízí veřejným zadavatelům obecné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné i šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní nové i rekonstruované budovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším prostředím pro jejich uživatele, šetrnější k životnímu prostředí, a přitom usnadnit realizaci díla. Veřejné prostředky tak mohou být vynakládány dlouhodobě efektivně a v souladu s principy dobrého hospodáře.

Průvodce zadáváním veřejných zakázek je ke stažení zde:

  • Průvodce má usnadnit orientaci v možnostech zadávání veřejných zakázek na kvalitní projekty šetrných budov. Cílem není do detailu popsat všechna řešení, která nový zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. umožňuje, ale nabídnout čtenáři stručný náhled na hlavní vhodné přístupy s jejich plusy a minusy a provést ho jednotlivými kroky v procesu přípravy, realizace až k provozování budovy.
  • Budova, a o to více kvalitní šetrná budova, je komplexním dílem, na jehož návrhu i realizaci by se měl podílet komplexní tým odborníků. Tato příručka nemá ambici tento tým nahradit, ale poskytnout zadavateli a všem, kteří se na kvalitních projektech podílejí, přehled možností přípravy a souvisejících aspektů právě ve vztahu k novele zákona o veřejných zakázkách.
  • Cílem je motivovat zadavatele a ukázat mu cestu k přípravě kvalitních projektů, které jsou z dlouhodobějšího pohledu efektivní a ekonomičtější

Metodika zadávání výstavbových projektů metodou Design & Build

Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Metodika Design & Build je ke stažení zde

Metodika je návodem možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu. Spoluautorem publikace je aliance Šance pro budovy.

  • Co je metoda Design & Build?

D&B je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu, a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela nebo částečně na zhotovitele stavby. Objednatel (zadavatel) obvykle specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění.

Cena je obvykle stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platby se provádí podle harmonogramu plateb. Zadavatel tak může lépe předvídat celkovou cenu a dobu dokončení. Naopak, zhotovitel na sebe bere vyšší riziko, které je zohledněno v jeho cenové nabídce či jeho nabízeném technickém řešení.

  • K čemu slouží zveřejněná metodika?

Cílem této publikace je představit návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) pro zadavatele postupující podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb – stanovení vhodných výkonových a funkčních parametrů a jejich naplnění při samotném provozu vedoucí k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

Tuto metodiku lze přiměřeně použít rovněž na postup privátních investorů při přípravě a realizaci projektů D&B.

Obsahem metodiky je popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky D&B a na výslednou podobu projektu D&B.

Semináře pro zadavatele veřejných zakázek

Každoročně pořádáme sérii seminářů pro zadavatele veřejných zakázek v regionech České republiky. Jejich cílem je osvěta zadavatelů a propagace příkladů dobré praxe jak v oblasti procesní přípravy zakázky, tak technických a jiných kvalitativních požadavků na dílo.

Vedení pracovní skupiny:

  • Petr Vogel - partner a konzultant specialista EkoWATT CZ, sekretář představenstva CZGBC
  • Petr Zahradník - grantový manažer CZGBC

Info list pracovní skupiny zde

Petr Vogel

Koordinátor:

Petr Vogel
(EkoWATT CZ)

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org

Zpět
     
reklama reklama