Pracovní skupiny

Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru. Naším cílem je přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou pracovní skupiny je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí podporujícího šetrné hospodaření s vodou v budovách. Hlavními tématy naší práce je využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Činnost pro 2019

Pracovní skupina připravuje rešerši legislativních a motivačních opatření, které podporují výstavbu zelených střech a realizaci úsporných technologií v budovách ve vybraných evropských státech s podobnými klimatickými podmínkami a s příklady dobré praxe (Německo, Rakousko, Francie). Rešerše se zaměří na národní a komunální úroveň administrativy jednotlivých států. Shrne jednotlivé dotační programy a finanční bonusy na realizaci úsporných opatření, i závazné předpisy a vyhlášky jednotlivých států. Rešerše bude podkladem vytvoření pozice CZGBC pro spolupráci s relevantními organizacemi.

Témata rešerše:

1. Podpora výstavby zelených střech a fasád

Cílem této části je shrnout legislativní podmínky a výčet motivačních nástrojů pro výstavbu zelených střech v Německu, Rakousku, Francii. Tato kapitola se zaměří na case studies z evropských měst a jejich podpůrné programy (například: Kodaň, Hamburk atd.). Rešerše stručně shrne možnosti podpory výstavby zelených střech.

2. Podpora realizace přímých a nepřímých úsporných opatření v budovách – využití srážkové, šedé a odpadní vody v budovách

Tato část vytvoří ucelený přehled, jak se nakládá s dešťovou a šedou vodou z hlediska legislativy vybraného státu a souhrn jeho současných dotačních mechanizmů podpory a motivačních nástrojů. Kapitola zpracuje problematiku zpracování odpadní vody v kořenových čistírnách a případy, kde se dají s úspěchem používat.

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny kontaktujte Janu Drábkovou (jana.drabkova@czgbc.org)

Jana Petrů

Koordinátor:

Jana Petrů
(Koncept Ekotech)
Zpět
     
reklama reklama