Pracovní skupiny

Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru. Naším cílem je přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a tepelných ostrovů. Chtěli bychom toho dosáhnout prosazováním legislativních změn a edukací (např. prostřednictvím konferencí, tiskových zpráv a prezentací případových studií). Hlavními tématy naší práce je využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny kontaktujte Janu Drábkovou (jana.drabkova@czgbc.org)

Jana Petrů

Koordinátor:

Jana Petrů
(Koncept Ekotech)
Zpět
     
reklama reklama