Uskutečněné akce

02/02

AKADEMIE MORAVA 2015

Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, 2. - 4. 2. 2015

Programový obsah akademie:

  • Navrhování šetrných budov
  • Certifikace, oceňování a hodnota šetrných budov
  • Zásadní změny v legislativě do roku 2020
  • Obnovitelné zdroje pro budovy, BIM
  • Případové studie, nové trendy, exkurze budov

Pro koho je program určen?

Program je určen všem zájemcům o šetrné budovy a udržitelné stavebnictví z řad odborné i širší veřejnosti. Své si v něm najdou architekti, projektanti, stavební inženýři, investoři, zaměstnanci developerských a stavebních společností, konzultanti, projektanti a prodejci v oblasti TZB, facility manažeři, manažeři obchodních, servisních a dodavatelských firem, energetické podniky, výzkumné a poradenské společnosti, zaměstnanci státní správy nebo pedagogové.

Akademie je akreditována 2 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Výukové bloky včetně přednášejících
(přednášky probíhají v češtině)

DEN 1 (9:00-18:15)

DEN 2 (9:00 -18:15)

DEN 3 (9:00 - 16:30)

Změna v programu vyhrazena.

CENA (zahrnuje tiskové materiály, prezentace odborníků v daném oboru a stravování po celou dobu konání kurzu)

Člen CZGBC/SKGBC - 9.700Kč (360€) 
Nečlen - 11.300Kč (420€)

NOVĚ JE MOŽNÉ REGISTROVAT SE NA JEDNOTLIVÉ DNY

Člen CZGBC/SKGBC - 3.500Kč/den                          
Nečlen - 4.000Kč/den

V případě zájmů, dotazů či nejasností nás kontaktujte

Moki Topiarzová
Event Manager | Česká rada pro šetrné budovy
Drtinova 10, 150 00 Praha, Czech Republic | www.czgbc.org
E: moki.topiarzova@czgbc.org | M: +420 777 415 989

     
reklama reklama