Veřejné akce

01/11

Seminář Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy: financování, architektonická příprava, veřejné zakázky

Brno, Administrativní a školící centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, 9.00 – 16.00

Seminář se dále koná 19.10. v PARDUBICÍCH nebo 7.12. v PRAZE

KDY: 1.11., 9.00 – 16.00
KDE: Administrativní a školící centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, školící místnost č.120, Cejl 73, Brno (mapa)

Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold pořádá podzimní sérii seminářů k zadávání veřejných zakázek. Přijďte se dozvědět více o tom, jak zadávat veřejné zakázky na nové budovy nebo rekonstrukce. Dostanete informace o nástrojích nové právní úpravy, které umožňují zadavatelům vysoutěžit kvalitní veřejné zakázky na šetrné budovy. Dozvíte se, jak vypisovat veřejné zakázky tak, abyste dosáhli kvalitních řešení šetrných budov dodaných v řádném termínu.

Co se na semináři dozvíte?

Diskutovat se budou například architektonické soutěže, využití metody Design & Build (& Operate), metody EPC nebo možnosti financování projektů. Posluchači budou stručně provedeni jednotlivými postupy při realizaci zadávacího řízení tak, aby mohli vysoutěžit kvalitou odpovídající nové budovy či rekonstrukce budov stávajících. Seminář využívá zkušeností ze soudobé zadávací praxe tuzemské, avšak v rámci výkladu zákona bude užito i několika příkladů dobré praxe zahraniční. Zadavatelé a ostatní posluchači tedy získají jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek v rámci realizace tohoto typu veřejných zakázek.

Pro koho je seminář určený?

Informace budou užitečné nejen pro veřejné zadavatele, energetické manažery nebo zástupce měst se „smart“ iniciativami, ale také pro potenciální uchazeče o veřejné zakázky

Program semináře:

 • 9.00 – 9.30      Registrace
 • 9.30 – 9.45      Úvodní slovo České rady pro šetrné budovy a kanceláře Frank Bold
 • 9.45 – 11.00    Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy (zástupce Frank Bold)
 • 11.00 – 11.15  Přestávka na kávu
 • 11.15 – 11.45  Možnosti financování novostaveb a rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – dostupné dotace, novinky, kombinace s metodou EPC (zástupce SFŽP)
 • 11.45 – 12.15  Možnosti využití principu Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb metodou EPC (zástupce ENESA a APES)
 • 12.15 – 13.00  Oběd
 • 13.00 – 13.45  Technické principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 13.45 – 14.00  Přestávka na kávu
 • 14.00 – 14.30  Komplexní řešení úprav škol formou participativního navrhování (zástupce UCEEB)
 • 14.30 – 15.00  Praxe – příklady využití kvalitativních principů ve veřejných zakázkách (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 15.30 – 16.00  Závěrečná diskuze

Vstup na seminář je zdarma.


V případě dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku:

Moki Topiarzová

E: moki.topiarzova@czgbc.org | M: +420 776 735 977

Partneři semináře:

Nad seminářem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017

V případě, že nemůžete pro zaregistrování použít následující formulář, registrujte se na výše uvedeném emailu.

     
reklama reklama