Uskutečněné akce

11/06

Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11, 9:00 - 13:00

Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

Projekt Zdravá škola® - Připravujte projekty komplexně s energetickými úsporami, dostatečným větráním, kvalitním osvětlením a akustikou.

+ diskuzní workshop se Sdružením energetických manažerů měst a obcí

 

Nevyhovuje Vám místo nebo termín? Podobné akce se budou konat 21.5. v Českých Budějovicích a další na podzim. Sledujte kalendář na www.czgbc.org.

KDY: 11.6. 2019, 9:30 - 13:00, (9:00 - registrace)
KDE: Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc (mapa)

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořádá sérii seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy.

Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba dbát na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Problémy s nedostatečným větráním, akustikou a osvětlením trápí mnoho budov, především škol. Jak takovou rekonstrukci správně připravit, vysoutěžit a financovat? Kdo vám poradí a provede přípravou a realizací? To vše se dozvíte právě na těchto seminářích v rámci projektu Zdravá škola®(www.zdravaskola.cz).

Co se na semináři dozvíte?

 • Projekt Zdravá škola® – koncepční a komplexní řešení veřejné zakázky na rekonstrukci školských objektů – dostatečné větrání, kvalitní akustika a osvětlení  (Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy)
 • Udržitelné a sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek i na školské objekty – Sociálně odpovědné veřejné zakázky  (Eva Chvalkovská, MPSV)
 • Financování úspor energie - zkušenosti s Fondem úspor, dotacemi a EPC  (Jaroslav Klusák, SEMMO a město Litoměřice)
 • Možnosti financování šetrných projektů – dotační tituly a výhled do budoucna, garantované služby typu EPC, metoda dodávky Design & Build (& Operate), komplexní podpora neenergetických opatření jako je kvalitní větrání, akustika a osvětlení  (Radim Kohoutek, Asociace poskytovatelů energetických služeb)
 • Příklady z praxe – ideální inspirace ze zajímavých českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících, a to jak z technického, tak procesního pohledu (Adam Rujbr, Adam Rujbr architects)
 • Case study – kvalitní vnitřní prostředí ve škole, možnosti řešení větrání a osvětlení  (Josef Boreš, Velux a projekt Zdravá škola®)
 • Case study II - řešení prostorové akustiky ve školách (Petr Novák, Ekola Group)

 

Navážeme diskuzním workshopem na téma

„Co Vám brání a co by Vám pomohlo s udržitelnou energetikou na komunální úrovni?“

Moderátor - Jaroslav Klusák (energetický manažer města Litoměřice, předseda SEMMO)

čas: 12.15 - 13.00

Zejména na municipální úrovni je velmi významná koordinace veškerých procesů při přípravě energetických a šetrných projektů.

Diskuze bude zaměřena na vytipování praktických překážek realizace ať již konkrétních projektů výstavby, či rekonstrukce, které by splňovaly podmínky a  kritéria „Efektivních šetrných budovy s kvalitním vnitřním prostředí, či na obecný přístup veřejné autority (municipality) k problematice udržitelné energetiky a energetického managementu. V rámci diskuze nám půjde mj. i o identifikaci, zda bariéry leží uvnitř komunální autority (město, obec, kraj), či vně (národní úroveň, legislativa, finanční podpora, apod.).

Cíle workshopu jsou:

  • Identifikovat hlavní bariéry realizace komplexních energetických a šetrných projektů
  • Navrhnout změny, které by pomohly realizaci inovativních energetických projektů na komunální úrovni
  • Vytipovat hlavní potřeby měst a obcí v udržitelné energetice (výstavbě)

 

Workshop organizujeme ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).
Pro koho je seminář určený?

 • Všichni veřejní zadavatelé – starostové, pracovníci odborů správy majetku, investic, veřejných zakázek, právních oddělení, ale také provozovatelé budov.
 • Potenciální kvalitní uchazeči o veřejné zakázky – ti, kteří se v současnosti veřejných tendrů z mnoha důvodů neúčastní.
 • Energetičtí manažeři, manažeři chytrých a zdravých měst.

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita semináře je omezena, zaregistrujte se přes formulář níže co nejdříve. Pokud vaše zabezpečení neumožňuje použití formuláře, kontaktujte nás emailem.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Jana Drábková
E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.

Seminář je organizován ve spolupráci s Olomouckým krajem, který pro akci poskytl prostory formou zápůjčky.

 

srgsg

sdvsv

sgvs

sdv

sdv

sdv

     
reklama reklama