Uskutečněné akce

20/11

Série přednášek: Dopady nového občanského zákoníku na podnikání ve stavebnictví a realitách

HUB, Drtinova 10, Praha 5, 9:00-10:00

Nový občanský zákoník přináší revoluci do všech oblastí života. Dotkne se i podnikatelů ve stavebnictví a v realitách. Jak?

Zveme vás na sérii pěti pracovních snídaní, kde vám experti advokátní kanceláře Šikola & Partneři přehlednými způsobem objasní úskalí a příležitosti, které nový občanský zákoník přináší. První přednáška „Smlouva o dílo“ se uskuteční 20.11.2012.

Dále jsou plánovány tyto přednášky:

Kupní smlouva, 22.1. 2013
Smlouva o správě cizího majetku, 26.3. 2013
Smlouva o správě cizího majetku, 26.3. 2013
Veřejná soutěž/veřejná nabídka, 4.6. 2013
Nabývání vlastnického práva k nemovitostem, září 2013

1. přednáška „Smlouva o dílo“ 20.11.2012

Smlouvy o dílo, která je ve stavebním byznysu jedním z nejčastějších smluvních typů, nový občanský zákoník mění velmi významně. Prodlužuje se například doba pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby na pět let. Další novinkou je pak společná odpovědnost za vady stavby, kterou vedle zhotovitele ponesou i subdodavatel, dodavatel stavební dokumentace a odborný dozor stavby. Obecná úprava smlouvy o dílo pak zavádí nová pravidla pro nabývání vlastnictví k dílu a upravuje mimo jiné i tzv. „svépomocný prodej“, který umožňuje zhotoviteli v relativně krátké době prodat dílo nepřevzaté objednatelem a minimalizovat tak ztráty spojené s nezdařeným obchodem.

Vystoupí: Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Pavel Černý (člen Legislativní rady vlády ČR v letech 2006-2011)

Cena: 100 Kč pro členy CZGBC, 350 Kč pro nečleny CZGBC

     
reklama reklama