Státní správa má k dispozici nástroj pro hodnocení kvality budov

Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Národní platformou SBToolCZ připravila pro veřejnou správu unikátní možnost, jak hodnotit kvalitu veřejných staveb ve stádiu návrhu. Tato možnost je pro budovy státní správy připravena k použití zdarma.

Projekt předběžného hodnocení budov funguje jako online dotazník na webu České rady pro šetrné budovy. Zájemce do něj zadá parametry o budově z projektové dokumentace. Například typ konstrukcí, umístění na pozemku, parametry stavebních materiálů, údaje o vizuálním a akustickém komfortu a energetickou náročnost. Data se přepočítají podle certifikační metodiky PreSBToolCZ, vyvinuté na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Výsledek ukáže zájemci předběžné hodnocení kvality navržené budovy ve stupnici 0 – 10. Výstup z precertifikace pak může být využit při následné konzultaci s odborníky.

Modelování předběžné certifikace má svoji komerční hodnotu. Sice se jedná o předběžné hodnocení, i tak ale pomáhá vnímat návrh budovy v širších souvislostech a nastiňuje možná zlepšení.
X-Loft Prague
Česká rada pro šetrné budovy a Národní platforma SBToolCZ se rozhodla dát v zájmu zkvalitnění veřejných staveb v České republice státní správě tento nástroj zdarma.  „Bude teď na veřejné správě, jak tento nástroj využije,“ říká Petr Vogel, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy. 


SBToolCZ
Certifikace SBToolCZ je českou obdobou zahraničních certifikací budov, jako je například americký LEED nebo britský BREEAM. Rozdíl je hlavně v délce působení na trhu a příslušné marketingové váze. Zatímco BREEAM působí na trhu přes 20 let a LEED přes 10, SBToolCZ má za sebou necelé dva roky fungování.  Přesto je však certifikace SBToolCZ již komerčně využívána. První certifikaci získal například pražský bytový dům X-Loft, v současnosti probíhá certifikace nových kanceláří společnosti Metrostav Palmovka Park 2 a desítek rezidencí.

Sdružení Národní platforma SBToolCZ bylo založeno v prosinci 2011 Fakultou stavební ČVUT v Praze, Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s. p., a Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s. r. o. Jeho cílem je podpora udržitelného stavění v Česku a provozování, správa a rozvoj komplexního certifikačního systému kvality budov SBToolCZ.
     
reklama reklama