Centrála Komerční banky v pražských Stodůlkách s certifikací BREEAM Very Good

Komerční banka převzala v minulém roce do užívání novou budovu centrály v pražských Stodůlkách. Budova o rozloze 17 000 m2 vznikla v rámci nově budované městské čtvrti CITY WEST a je postavena v souladu s kritérii šetrného stavění. Důraz je kladen i na úsporný provoz. Ten zajišťuje inteligentní systém regulace, který řídí spotřebu energie v budově, ovládání žaluzií, rolet, atd. Budova získala zelený certifikát BREEAM s hodnocením Very Good. Dodavatelem technologií byla společnost Schneider Electric CZ.

Inteligentní regulace

Úspor energie je v budově dosahováno při každodenním provozu díky využití inteligentních technologií. Řídicí systém kompletně reguluje systémy technických zařízení v budově, jako jsou klimatizace, větrání, vytápění a osvětlení. Ústředí řídicího systému připomíná menší velín. Prostřednictvím měřidel a senzorů systém kompletně monitoruje spotřebu elektrické energie, vody, tepla a chladu. Inteligentní systém rovněž ovládá osvětlení a využití žaluzií a rolet, a to nejen pro dosažení co nejvyšších úspor energie, ale také pro zajištění většího pohodlí obyvatel budovy. Centrála slouží také jako integrační platforma dalších důležitých systémů v budově, sledování záložních zdrojů napájení dieselagregátů a UPS i sledování stavu všech rozváděčů.

Řízení osvětlení

Úsporný provoz je založen na průběžném vyhodnocování dat ze senzorů v budově. Pokud například v kancelářích či na chodbách nikdo není, systém sám zhasne světla. Nemůže se tedy stát, že by někdo při odchodu z práce zapomněl zhasnout a celou noc se zbytečně svítilo. Obdobně je tomu s denním svícením a žaluziemi. Čidla v pobytových zónách osob kontinuálně měří intenzitu osvětlení a zároveň monitorují intenzitu slunečního záření dopadajícího na okna – podle toho pak mění polohu rolet a žaluzií. Jestliže je jasný, slunečný den a v kanceláři je velké množství přímého světla, automaticky se spustí rolety a žaluzie. Pokud by po nějakou dobu naopak bylo šero, systém sám vyhodnotí, jak intenzivně je třeba svítit uvnitř budovy, aby se množství světla „dorovnalo“ na dobrou viditelnost. Plynulá regulace zdrojů světla umožňuje osvětlovat prostor přesně podle aktuální potřeby, což přináší další úsporu energie ve srovnání s běžnou kanceláří, kde osvětlení funguje v režimu zapnuto/vypnuto.

Čtvrthodinová maxima

Budova se dělí do šesti elektrookruhů podle úrovně priority. Použitý systém regulace hlídá dodržování limitů čtvrthodinových maxim. V praxi to znamená, že pokud se blíží spotřeba elektřiny těchto maxim, těsně před jejich dosažením se postupně odpojí nejméně důležité okruhy. Počítače zaměstnancům budou stále fungovat, odpojí se však klad jedno ze dvou chladicích zařízení apod. Docílí se tím toho, že systém nebude přetížen a zároveň se tak šetří.

Komentář Ing. Jaroslava Žlábka (generální ředitel firmy Schneider Electric CZ, s.r.o.)

Nová kancelářská budova Komerční banky v takzvané britské čtvrti patří mezi zelené budovy. Ty se obecně vyznačují tím, že jsou energeticky velice efektivní. Při návrhu a realizaci budovy se postupovalo tak, aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší a aby budova byla energeticky úsporná, ekologická a udržitelná. V praxi to znamená, že proti klasické budově jsou náklady na energie u těchto budov nižší o čtvrtinu až polovinu. Například produkce CO2 je nižší o více než třetinu, spotřeba vody o 40 %, objem pevného odpadu je menší dokonce až o 70 %. Budova díky tomu získala jako jedna z prvních v České republice certifikát BREEAM na úrovni Very Good. Certifikát nehodnotí jen nakládaní s energiemi či vodou, ale i užití materiálů, znečištění okolí stavby dopravou a hlukem. Jedním z hodnocených kritérií je i vnitřní prostředí.

Centrála Komerční banky v Praze 5 - Stodůlky:

  • 17 500 m² užitné plochy;
  • 1200 zaměstnanců;
  • certifikát BREEAM na úrovni VERY GOOD;
  • řízení osvětlení Merten KNX;
  • automatické ovládání žaluzií a rolet;
  • řídicí systém TAC Vista;
  • sledování spotřeby elektřiny, vody, tepla a chladu;
  • dodavatel technologií: Schneider Electric CZ, s.r.o.

Autor:

redakce časopisu ESB s využitím podkladů firem Schneider Electric CZ, s.r.o., a Komerční banka, a.s.

Foto: Petra Šťávová, archiv firem

Článek byl publikován v časopise Energeticky soběstačné budovy 1/2013.

     
reklama reklama