Šance pro budovy - letní přehled zajímavých studií a zpráv nejen z oblasti energetické efektivity

  • Na konci června vydal ODYSSEE MURE pro Evropskou komisi analýzu hodnotící pokrok v oblasti EE převážně v budovách a uvádí zajímavé statistiky o spotřebě v domácnostech i službách. Dle závěrů sice existují strategie renovace budov, ale je potřeba zlepšit jejich faktické uskutečnění. Podobně je potřeba zlepšit viditelnost a důvěru v energetické certifikáty včetně PENB. Posledním doporučením je větší zapojení požadavků na EE při zadávání veřejných zakázek.
  • Evropská komise sníží používanou diskontní sazbu pro investice do energetické efektivity ve svých modelech jako PRIMES, uvedl začátkem července týdeník POLITICO. Předpokládá se, že půjde o snížení z kritizovaných 17,5% na 10-12%. Dle prvních reakcí je to sice stále vysoko, ale je, co oslavovat, neboť se díky snížení zvýší atraktivita investic do EE (alespoň z pohledu ekonomických modelů).
  • Komise taktéž zváží možnost povolení snížení sazby DPH pro materiály a technologie související s EE v budovách, aby pomohla překlenout jednu z bariér těchto investic. Uvedl to pro server Euractiv 13. 7. Miguel Arias Cañete v reakci na rozsudek Evropského soudního dvora, který tuto pobídku fungující ve Velké Británii donutil VB zrušit.
  • DG Energy vydala čtvrtletní monitorovací zprávu o trhu s plynem. Oproti stejnému období vloni předběžná data ukazují opětovný nárůst spotřeby. Hlavní proměnnou tohoto vývoje je označováno počasí a vyšší počet topných dní. Kladně lze hodnotit vývoj cen, kdy se snižují ceny LNG, což představuje ještě větší tlak na cenu za ruský plyn, jehož podíl dlouhodobě klesá – a i podle odhadů zprávy to pozitivně vnímá právě ČR, kde se cena za ruský plyn výrazně přibližuje tržní ceně v obchodních hubech. Navíc ČR s Polskem získali z CEF přes 62 mil. EUR na stavbu propojení STORKII, což pravděpodobně ještě více posílí roli trhu v cenotvorbě.
  • A závěrem opět zpráva z Komise, která mimo další energetické legislativy představila první návrh fungování EU-ETS v období po roce 2020. Ročně se bude rychleji snižovat množství povolenek (o 2,2%, doteď 1,74%), 57% bude aukcionováno; 54 sektorů bude zahrnuto na seznamu ohrožených carbon leakage (je to míň než 174, ale stále to pokrývá velkou většinu průmyslových emisí); z prodeje 400mil. povolenek bude vytvořen inovační fond, kam si sáhne i ČR (nárok na 15,59% z celku); a bude navýšena rezerva povolenek pro nově příchozí subjekty trhu (vezmou se z MSR).
  • Naopak zůstává nezměněna derogace povolenek výměnou za investice do modernizace a inovací, dále možnost podpory při nepřímém dopadu cen povolenek na konkurenceschopnost (typicky podniky spotřebovávající velké množství elektřiny) a třeba možnost státu si zvolit, na co použije tržby z prodeje povolenek. Z těchto důvodů je návrh brán jako vítězství energetických sektorů zemí CEE. Dle studie neziskové organizace Sandbag je však celkově pro nápravu systému potřeba být mnohem ambicióznější.
     
reklama reklama