Green Walk - Green Talk | Exkurze do Liko Noe & Renovace komerčních budov

Ve čtvrtek 16. 6. uspořádala Česká rada pro šetrné budovy workshop na téma Renovace budov komerčního sektoru spojený s představením a prohlídkou „Živé stavby“ LIKO-NOE společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna.

Dopolední část byla věnována prezentaci případových architektonických studií možných renovací komerčních budov – od administrativních a obchodních přes kulturní po výrobní objekty. Dále byly diskutovány aspekty šetrnosti v počátečních fázích návrhu budov a otevřenost a povědomí zadavatelů v souvislosti s prosazením inovativních řešení.

Po neformálním přivítání účastníků v prostorách společnosti LIKO-S představil nejprve Jiří Cihlář ze společnosti CEVRE Consultants s.r.o. svůj pohled na to, co jsou to šetrné budovy, z jakých úhlů na ně lze nahlížet a jakým způsobem je lze hodnotit. Poté navázal Adam Rujbr ze studia Adam Rujbr Architects se svými nedávnými projekty právě z oblasti renovací kulturníchvýrobně-administrativních objektů
Z následné debaty vyplynulo několik hlavních bariér realizace projektů:

  • nejčastější je podceňování kvalitní přípravy projektů, které je dané od počátku omezeným či opomenutým rozpočtem na přípravu nebo nedostatečným povědomím investorů,
  • dalším problémem je vynechávání šetrných řešení ve fázi návrhu projektuabsence příslušného odborníka v přípravném procesu
  • a v neposlední řadě i fakt, že jednotlivé fáze projektové přípravy probíhají paralelně bez odborné koordinace všech profesí a návaznosti na další fáze.

V druhé části akce Jan Musil ze společnosti Liko-S v krátké prezentaci představil vývoj rodinné firmy od roku 1909 po současnost.

Následovala prohlídka výrobních hal zakončena ve vývojovém centru LIKO-NOE, ve kterém Martin Diviš z Liko-S objekt představil a popsal celou jeho výstavbu prostřednictvím smart wall. LIKO-NOE je svým pojetím stavby světovým unikátem a vítězem kategorie Zdravá kancelář v soutěži CBRE Zasedačka roku. Objekt je dále držitelem mezinárodní ceny Icynene Architectural Design Award.

Zlatým hřebem dne bylo neformální networkingové odpoledneprohlídkou objektu LIKO-NOE a grilováním. Účastníci měli možnost vidět kořenovou čističku umístěnou na střeše a mnozí obdivovali zelenou mokřadní fasádu, na které rostou mimo jiné také rajčata, cukety, jahody a petrželka.

Ke stažení:

Akce se konala v rámci projektu BUILD UPON, jehož hlavním cílem je podporovat spolupráci všech relevantních zástupců ve stavebním sektoru a napomoci akcelerovat trh renovací budov co do rozsahu i kvality.

     
reklama reklama