Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem veletrhu Aquatherm Praha

Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem veletrhu Aquatherm Praha, zaměřeného na technické zařízení budov, techniku prostředí a technologie pro energeticky efektivní budovy, který se bude konat ve dnech 27. února – 2. března 2018 v prostorách pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA.

V rámci veletrhu bude mít Rada příležitost zapojit se do doprovodného odborného programu a uspořádat Den České rady pro šetrné budovy, kde členové mohou vystoupit s odbornými příspěvky na téma zdravé vnitřní prostředí, automatizace řízení budov, hospodaření s vodou, úspory energií, atd. Kromě členů Rady a jejich hostí je program určen na projektanty, architekty, developery a TZB firmy.

Cílem veletrhu i doprovodného programu Rady je odprezentovat budovu jako jeden celek z pohledu energetické efektivnosti a užitnosti budovy s apelem na komfort konečného uživatele. Veletrh se tak stává interaktivní platformou pro setkání odborné veřejnosti z řad projektantů a architektů, developerských a stavebně-investičních společností, montážních, instalačních a servisních firem, facility managementu, a také představitelů statní správy a místní samosprávy.

V případě zájmu o výstavní prostory nabízí Aquatherm členům České rady pro šetrné budovy možnosti atraktivní prezentace se speciálními podmínkami. Více informací o veletrhu na www.aquatherm-praha.com

Pro možnosti a podmínky výstavních prostor prosím kontaktujte:

Ing. Lucie Navrátilová

tel.: 606 371 834

e-mail: lucie@mdlexpo.cz

     
reklama reklama