Rozhovor s Ondřejem Šrámkem, matadorem představenstva Rady

Ondřej Šrámek je osobností, která je s osudy Rady velmi intenzivně spjatá. Knauf Insulation spolu s Ondřejem vstoupil do Rady v roce 2010 pouhý rok od jejího založení a od roku 2012 působí v představenstvu. Ondřej má především velkou zásluhu na vzniku Šance pro budovy (ŠPB), která byla zakládána s úmyslem vytvořit nástroj aktivně zasazující se o vytvoření příznivého legislativního prostředí pro výstavbu energeticky úsporných a šetrných budov. Ondřej stál u vzniku ŠPB a na jejích aktivitách se stále velkou měrou podílí.


Od roku 2012 jsi členem představenstva Rady. S jakými cíli jsi tenkrát do představenstva kandidoval?
Cíle jsem měl dva: rozjet profesionální lobbying našeho odvětví podobně, jako to tehdy měla jen velká energetika a začít systematicky řešit oblast udržitelných materiálů.

Jak hodnotíš první dekádu působení CZGBC na trhu?
V obou mých prioritách došlo k zásadnímu posunu. Šetrné a úsporné budovy se stávají standardem a Česko je v této oblasti lídrem střední a východní Evropy. V udržitelných materiálech jsme dokonce myslím i trochu předběhli dobu s naším důrazem na hodnocení životního cyklu. Určitě tudy vede cesta budoucnosti, ale trh ještě bude potřebovat nějakou dobu, než se s tím naučí pracovat.

Před kterými výzvami Rada podle Tebe stojí na prahu další dekády a co bys Radě do další dekády popřál?
Stavebnictví je bohužel jedno z nejméně modernizovaných odvětví. Čekají nás velké výzvy v oblasti digitalizace (např. BIM), automatizace, robotizace, prefabrikace, a další, v nichž jsou ostatní odvětví už mnohem dál. Rada a hlavně kolektivně my všichni jako členové musíme tyto trendy zachytit a začít s nimi lépe pracovat.

Za Radu jsi se podílel na založení Šance pro budovy. S jakými cíli jste ŠpB zakládali? A s odstupem času, splnila ŠpB Tvé očekávání?
Když jsme začínali, byla oblast energetické efektivity popelkou, řešilo se prakticky jen to, kde vzít další zdroje energie a kam natahat dráty. Dnes je energetická efektivita téměř plnohodnotnou politickou prioritou, stát dlouhodobě podporuje výstavbu i renovace budov do vysoce úsporných standardů a začíná podporovat i širší pojetí udržitelnosti od kvalitního vnitřního prostředí, přes hospodaření s vodou až k recyklaci a principům oběhového hospodářství.

Kterých změn ŠpB v legislativním prostředí ČR ŠPB dosáhla? A které jsou podle Tebe ty klíčové a nejzásadnější?
Myslím, že nejzásadnější bylo založení programu Zelená úsporám tehdejším zeleným ministrem Bursíkem, ale zejména pak jeho zachování a neustálé vylepšování, přestože se měnila politická garnitura. Od té doby máme již osmého ministra. Na tom má naše odvětví nepochybnou zásluhu. To, že stát využije příjmy od znečišťovatelů z povolenek CO2 a použije je na podporu kvalitních renovací domů obyčejných lidí po celé zemi je obrovsky silný signál. Nová zelená úsporám je dodnes v kontextu střední a východní Evropy ojedinělým programem a ostatní země ho od nás chtějí okopírovat. Určitě na to můžeme být hrdí.

     
reklama reklama