Mezinárodní energetická agentura: Budovy jsou klíčové pro přechod k čisté energetice. Hra o 5 tisíc miliard dolarů začíná.

Budovy hrají klíčovou roli v přechodu k čisté energetice a snížení globálních emisí, říká nová studie, kterou tento týden vydala Mezinárodní energetická agentura. Zároveň to přinese zvýšení komfortu a kvality vnitřního prostředí pro uživatele. Domácnosti také mohou globálně uspořit na nákladech za energie do roku 2050 o pět tisíc miliard dolarů více, pokud se s přechodem k vysoce energeticky účinným budovám začne co nejdříve.

„Vysoce kvalitní budovy mohou nejen výrazně snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů, ale zároveň jsou velkou příležitostí pro energeticky úsporné stavebnictví, především pro místní malé a střední firmy. Zvyšují kvalitu a zdraví vnitřního prostředí a snižují náklady na energie. V kancelářích znamenají vyšší produktivitu práce,“ vyjmenovává Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Podobné scénáře zpracovala Šance pro budovy pro Česko. V progresivním scénáři lze v budovách do roku 2030 uspořit 65 PJ, tedy naplnit zhruba 75 % českého cíle na zvyšování energetické účinnosti. „Je to snížení spotřeby v budovách o 20 %. Kumulovaná úspora nákladů na energie je za toto období 250 miliard Kč. Potřebné investice ve výši 584 miliard Kč, které budou zčásti státní a zčásti privátní, indukují 578 miliard pro HDP,“ dodává Holub.

V horizontu do 2050 pak může spotřeba podle tohoto scénáře, který předpokádá, že kvalitní budovy budou pro stát prioritou, klesne až na téměř polovinu.

Vybrané závěry studie Mezinárodní energetické agentury:

Dostupná stavebně-technická opatření mohou snížit emise CO2 z budov a zároveň zlepšit komfort a kvalitu vnitřního prostředí. I přes takřka dvojnásobný globální nárůst podlahové plochy do roku 2050 lze díky výstavbě budov s nulovou spotřebou energie a důkladné renovaci stávajících budov snížit spotřeby energie o 30 %. Další snížení spotřeby přinese zvýšení účinnosti klimatizací, a to přesto, že klimatizaci bude využívat dalších 1,5 miliardy domácností.

Nárůst investic do úspor energie sníží na polovinu podíl výdajů domácností na energii. Výstavba a renovace udržitelných budov znamená navýšení investic o 27 miliard dolarů, což je poměrně malý přírůstek k 4900 miliardám dolarů, které se již nyní celosvětově ročně vynakládají v sektoru budov. Nicméně to přinese do roku 2050 kumulovanou úsporu výdajů na energie až 5000 miliard dolarů.

Vliv vládních politik, regulace a ekonomických pobídek, je pro přechod k udržitelným budovám rozhodující. Státy mohou při bezodkladném přijetí závazných standardů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Politická podpora zajistí jednodušší přístup k financování, sníží rizika pro investice do úsporných budov a tím nižší náklady pro přechod k čisté energetice.

Oddalování podpory energeticky úsporných budov má významné ekonomické dopady. Zejména v rozvojovém světě má přibýt 2,5násobek podlahové plochy současného fondu budov v Číně. Otálení s kvalitní výstavbou a renovacemi znamená více než 2 gigatuny dodatečných emisí CO2 a zbytečnou spotřebu energie 145 tisíc PJ.

Nová studie Mezinárodní energetické agentury je volně ke stažení (v angličtině) zde: https://www.iea.org/publications/reports/PerspectivesfortheCleanEnergyTransition/

Graf scénářů spotřeby energie v budovách (Šance pro budovy, 2017):

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka nákladů a přínosů jednotlivých scénářů:

     
reklama reklama