10 let exkluzivního člena: Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic a udržitelná výstavba

Daikin je největší klimatizační společnost na světě a jejím cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty a komplexní řešení v oblasti chlazení, vytápění a klimatizace, které zajistí příjemné a udržitelné prostředí v interiérech pro uživatele ve všech částech světa. Otázka šetrného přístupu k životnímu prostředí je pro nás velmi důležitá, a proto se neustále snažíme posouvat ve vývoji a využití energeticky účinných technologií. V České republice je společnost Daikin exkluzivním členem České rady pro šetrné budovy od jejího založení před 10 lety.

Společnost Daikin se stala prvním výrobcem zařízení HVAC na světě, která dosáhla mezinárodně uznávaného standardu BES 6001 pro klimatizační systém VRV. V roce 2010 jsme byli prvním výrobcem zařízení HVAC-R, který zavedl celoroční účinnost: nejmodernější metodu pro vývoj a zavádění dalších energeticky účinných technologií.

Nezbytnou součástí chladicích a klimatizačních zařízeních jsou chladiva, nyní označovaná také jako F-plyny (fluorované uhlovodíky), která způsobují globální oteplování a změnu klimatu. Daikin jako první vyvinul a poskytnul k využití chladivo R-32, které je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Za posledních 10 let jsme se podíleli dodávkou energeticky úsporných technických zařízení na řadě zajímavých projektů; níže vybíráme některé z realizací:

Spolupráce na olomouckém akcelerátoru

BEA campus Olomouc propojuje svět podnikání s akademickou sférou za účelem akcelerace podnikání v Olomouckém kraji. Pod jednou střechou vzniká unikátní prostředí zaměřené na zavádění byznysových inovací v regionálních mikropodnicích a malých a středních firmách, ale i na prosazování dlouhodobé strategie vzdělávání mladé generace v hodnotách, které jsou klíčové pro podnikatelský úspěch. Společnost Daikin se podílela na dodávce klimatizačních systémů VRV Heat Recovery pro hlavní 18patrovou výškovou budovu.

Budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Realizace budovy CIIRK byla výjimečná tím, že se podařilo v projektu udržet unikátní technická řešení, která výrazným způsobem snižují provozní náklady a zvyšují uživatelský komfort. V budově jsou využity pro topení i chlazení tepelná čerpadla vzduch-vzduch, nejmodernější VRV systémy s proměnným průtokem chladiva, které pracují v tzv. VRT režimu (Variable Refrigerant Temperature – režim s proměnnou teplotou vypařování/kondenzace chladiva).

     
reklama reklama