Hudební festival Dobrofest JRD: návštěvníci přispěli na aktivity organizace Člověk v tísni částkou 400 000 korun

Na pražské Štvanici proběhl v sobotu 8. června nultý ročník dobročinného hudebního festivalu pro celou rodinu s názvem Dobrofest JRD. Ten se uskutečnil z iniciativy společnosti JRD a jejího zakladatele Jana Řežába, kteří se rozhodli inspirovat ostatní a dát jim příležitost přispět na dobrou věc – na aktivity nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. 600 návštěvníků festivalu nákupem Skutečných dárků (od Oslíků s povozem přes Veselé kozy až po Zalesnění půdy) přispělo Člověku v tísni částkou 400 000 korun. Na festivalu vystoupil mj. Jaroslav Uhlíř, Marie Rottrová, skupina Portless, Lenka Dusilová, Ondřej Ruml či dětský sbor Coro Piccolo. Nechyběl ani rozsáhlý zábavní a vzdělávací doprovodný program, jehož součástí byla i výstava organizace Člověk v tísni a informace o tom, jak mohou dospělí i děti pomáhat přírodě.

Návštěvníci festivalu si při vstupu svůj Skutečný dárek pro Člověka v tísni mohli sami zvolit. Z celkové vybrané částky tak pořídili např. 16 veselých koz, 11 kudrnatých ovcí, 3 oslíky s povozem, 2 krávy, 300 kuřat, 8 pump na čistou a zdravou vodu a stejný počet vodovodních kohoutků. Vyhledávanými Skutečnými dárky byly i ty, které jsou spojené se vzděláváním: návštěvníci Dobrofestu tak koupili mj. školní pomůcky pro 168 dětí a 7 prvních knížek. Finančně také podpořili program „Nauč učitele učit“. Tím vším pomůže nevládní nezisková organizace Člověk v tísni lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách v zemích Afriky, Asie a Evropy, v oblastech zasažených přírodními katastrofami či válečnými krizemi.

Ke Skutečným dárkům Člověka v tísni přibyly dva, vytvořené speciálně pro festival Dobrofest JRD. První z nich je „Dobro JRD“ v hodnotě pomoci 25 000 korun, díky němuž pomůže Člověk v tísni 200 vesničanům v Etiopii, jimž se rozroste zalesněná a obdělávatelná plocha u jejich domovů o 1 hektar. Druhým Skutečným dárkem je pak „Dobro Honza“ v hodnotě pomoci 50 000 korun, jímž se vše ještě zdvojnásobí. Speciálních festivalových dárků „Dobro JRD“ a „Dobro Honza“ dárci nakoupili několik, takže díky nim pomůže Člověk v tísni celkem 1 000 vesničanům a zalesní 5 hektarů půdy. Vesničané pod dohledem odborníků na vhodných místech zavedou protierozní opatření, například vysázejí stromky či vybudují protipovodňové hrázky. Zároveň se naučí na polích lépe hospodařit.

Dobrofest JRD se zrodil v hlavě zakladatele a majitele společnosti JRD Jana Řežába. „Sám jsem velkým milovníkem hudby, takže jsem se myšlenkou uspořádání hudebního festivalu zaobíral už dlouho. Chtěl jsem ale, aby měl zároveň vyšší cíl. Abychom dokázali spojit zábavu se vzděláváním, a především s dobročinností. Jsem velmi rád, že se nám to díky propojení hudby s podporou organizace Člověk v tísni povedlo. Nultý Dobrofest byl pro nás zároveň jakýsi Dobrotest – neboli otazník, zda jsou lidé ochotni pomáhat a přispívat na dobrou věc. Myslím, že vybraná částka hovoří za vše,“ komentuje Jan Řežáb.

 

www.dobrofestjrd.cz

     
reklama reklama