Rok 2018: Projekt Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy se jako jediná v České republice komplexně zabývá otázkou zdravého vnitřního prostředí v budovách. V průběhu let 2017 – 2018 zaměřila svoji pozornost na kvalitu vnitřního prostředí ve třídách základních škol, spustila a rozvinula projekt Zdravá škola s cílem upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout komplexní řešení pro kvalitních podmínek pro výuku a péči o zdraví žáků i vyučujících.

Projekt prosazuje komplexní k rekonstrukcím, aby úpravy byly systémové a domyšlené do svých důsledků. V roce 2018 Rada zahájila spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Národním centrem energetických úspor. Společnými silami chtěli zlepšit podmínky pro výuku dětí a prosadili integrovaný dotační titul, díky němuž školy mohou realizovat komplexní rekonstrukce tříd, a to jak po stránce vzduchotechniky, tak i osvětlení a akustiky.

     
reklama reklama