Workshop k dekarbonizační roadmapě českého stavebnictví

  • Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, budova A, místnost č. 437 (4.patro)

  • 22. 11. 2023 15:00 – 16:30

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečný workshop, na kterém budeme diskutovat identifikovaná opatření a doporučení, vedoucí k odstranění bariér dekarbonizace českého stavebnictví. Konkrétním úkolem bude definovat, která opatření jsou prioritní, určit vzájemné provazby a časovou posloupnost jejich zavádění.

Roadmapa bude mít zásadní dopad na vývoj budoucích požadavků na české stavebnictví. Naším společným cílem tak je navrhnout racionální a realizovatelná řešení, proto je vaše zpětná vazba naprosto nezbytná.
 
Na základě popsaného stávajícího stavu identifikuje bariéry bránící přechodu na nízkouhlíkové stavebnictví a následně definuje opatření a konkrétní doporučení k překonání těchto bariér. Nyní jsme ve fázi, kdy potřebujeme připomínky a názory našich členů, kteří mají praktické zkušenosti s přípravou na dekarbonizaci svých společností.

Dokument je průběžně tvořen užším týmem členů Rady, všichni spoluautoři jednotlivých částí dokumentu (a jejich společnosti) budou uvedení v rámci autorského týmu.
 
Těšíme se na viděnou! 

Projekt ReBuilt podporuje cirkularitu a digitalizaci ve stavebnictví.

Více o tomto projektu a dalších projektech financovaných z programu Interreg najdete zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové