Breda Weinstein Commercial Center

Certifikát BREEAM na úrovni GOOD pro regeneraci historické budovy. Společenské centrum vzniklo rekonverzí areálu bývalého pivovaru v srdci Opavy a významně přiznává jeho původní architekturu. Zachován byl historický ráz fasád a nevšední dominanta - pivovarský komín. VCES a.s., česká pobočka společnosti Bouygues Batiment International, úspěšně předala nové společenské centrum investorovi, kterým byla společnost BREDA & WEINSTEIN a.s., v polovině listopadu 2012.

Centrum obsahuje 1 podzemní a čtyři nadzemní podlaží s více než 100 obchodními jednotkami, multikinem a 500 parkovacími místy. Užitná plocha je 56 090 m2, z toho k pronájmům 26 100 m2. U novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet ztužený komunikačními jádry. Založení těchto částí je na pilotách. Střechy nových objektů jsou ploché s fóliovou hydroizolací, otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny. Fasády jsou skládané – provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, emailovaného skla či vnějších obkladových desek. Poprvé v ČR byla realizována fasáda ze zavěšených panelů s grafickým betonem.

Rekonstrukce původních objektů – spilky, varny, nové a staré sladovny a částí historické zdi byla realizována s maximální snahou o adaptaci na prostor odpovídající moderním standardům a současným zachováním původního vzhledu. Stavby byly podchyceny tryskovou injektáží a staticky staženy pomocí trvalých ocelových lan, ocelových a železobetonových prvků. K rekonstrukci fasád bylo přistoupeno velmi citlivě - zachované cihelné dekory byly doplněny cihlami z původních objektů. Střechy stávajících objektů jsou šikmé – sedlové s krytinou z předzvětralého rheizinku.

V průběhu výběrového řízení společnost VCES a.s. navrhla klientovi taková řešení (např. topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel a systém větrání s rekuperací využívající odpadní vzduch z pasáží k temperování garáží, energeticky úsporné eskalátory a výtahy, nadstandardní zázemí pro cyklisty v podobě šaten a sociálního příslušenství a informační systém pro monitoring veřejné dopravy), která umožnila úspěšnou certifikaci v souladu s mezinárodními environmentálními standardy BREEAM na úrovni GOOD. Nové společenské centrum přitahuje pozornost odborníků, kteří jej ocenili několika tituly, kromě jiného též titulem Stavba roku 2013.

Exkluzivní členové

Všichni členové