Ecocity Malešice

ECOCITY je bydlení navržené s ohledem na dopad na životní prostředí, se sníženými nároky na energie, se zlepšeným hospodařením s eviromentálními zdroji a se zachování maximálního přírodního rázu okolí.

ECOCITY odstraňuje nedostatky stávajícího městského bydlení s životním prostředím vytvořením klimatické oázy v interiéru bytů, prostředí s velmi omezeným zatížením hlukem, prachem a s výhodou nízké hladiny CO2. 

ECOCITY spotřebuje na vytápění pouhých 10,8 kWh/m2/rok, běžné novostavby spotřebují až 100 kWh/m2/rok, to představuje 9 x menší spotřebu energie proti běžné výstavbě a tím i úsporu až 12 tis.Kč ročně. 

Během dvou etap bude postaveno 110 pasivních bytů v tom nejvyšším energetickém standardu. Tato největší pasivní bytová výstavba v ČR je vysoce ekologická a připojuje se tak jako první ke konceptu ecocity v rámci Evropské unie. První evropské ecocity vzniklo v roce 2001 v Německu ve Freiburgu za podpory města se spotřebou energie pod 40 kWh/m2/rok. Další ecocity vzniklo v roce 2005 v rakouském Linzi a ve švédském Hammarby Sjöstadtu. Zatím největší bytová výstavba ecocity byla zahájena v Rakousku ve Vídni v roce 2010 za významné podpory města a je rozdělena do 7 etap. České ecocity - Ecocity Malešice - je absolutně nejdále v úsporách na spotřebu energie a to výrazně pod limitní hranicí pro pasivní byty.

Pro projekt byla záměrně vybrána klidná městská část Malešice, která se nachází v širším centru Prahy. Do centra je výborná dopravní dostupnost, lokalita disponuje komplexní infrastrukturou a bytové domy jsou obklopeny lesem a Malešickým parkem, který bude brzy revitalizován Městskou částí Praha 10 (www.malesickypark.cz).

Realizace energeticky pasivních bytových domů Ecocity Malešice proběhne ve dvou etapách. První obsahuje 44 bytů, druhá 66 bytů. V každém domě se do šesti podlaží rozdělí 22 bytů, přičemž jsou na každém patře pouze čtyři byty. V posledním podlaží jsou dva byty, které mají velké terasy s výhledem na Prahu.

Jednou z největších výhod Ecocity Malešice je soulad městského bydlení s přírodou. Automobilová doprava v areálu je řešena tak, aby nezasahovala do pěších tras. Parkovací místa jsou skryta v podzemní garáži, automobily jsou tak chráněny před vnějšími vlivy a zároveň neruší pobytový prostor v parteru objektů. Plocha mezi domy je řešena jako volně plynoucí pobytový prostor s parkovou zelení. Rozdělení parteru výškovými úrovněmi pak vytváří dostatečné soukromí předzahrádek přízemních bytů, ale zároveň umožňuje jejich optické propojení a potřebný sociální kontakt.

Celý projekt je vysoce ekologický, stavba i její provoz minimálně zatěžuje životní prostředí emisemi či CO2 a navíc šetří fosilní paliva. Bydlením v Ecocity Malešice zatěžujete 9krát méně přírodu oproti bydlení v běžné bytové výstavbě.

Na projekt Ecocity Malešice se používají prvotřídní materiály a prověřené technologie. JRD vždy provádí speciální testy vzduchotěsnosti domů a termovizní měření fasád tak, aby byla prověřena kvalita provedení tepelně-technické obálky stavby.

Realizace energeticky pasivních bytových domů Ecocity Malešice proběhne ve dvou etapách. První obsahuje 44 bytů, druhá 66 bytů. Zahájení stavby první etapy je plánováno na polovinu roku 2012, dokončení stavby a převod bytů proběhne koncem roku 2013.

Exkluzivní členové

Všichni členové