Akce Kulatý stůl techniků ADMD znovu posouvá kvalitu dřevostaveb

Dne 9. 9. 2021 proběhla v Brně akce s názvem Kulatý stůl techniků ADMD. Sešly se
zde čtyři desítky projektantů, techniků i dalších odborníků z členských firem
ADMD, kteří se věnují plánování a přípravě dřevostaveb.
Obor dřevostaveb se posouvá kupředu a my jsme u toho! Po loňském
úspěšném setkání jsme připravili 3. ročník s tématy:
● Jak správně navrhnout a realizovat střechu,
● Energetická náročnost budov po 1. 1. 2022,
● Akustika vícevrstvých konstrukcí - od návrhu po realizaci.
Po úvodní přednášce Tomáše Kupsy, ze společnosti DEKSOFT, který se věnoval
tématu “Energetické náročnosti budov po 1. 1. 2022”, se rozdělili účastníci do
skupin, aby u tří stolů prodiskutovali témata letošního roku. Vzájemně si mohli
předat řadu cenných zkušeností a osvěžit se pohledem odborníků z jiných firem.
V tématu Energetické náročnosti budov po 1. 1. 2022 se pokračovalo pod
taktovkou Tomáše Kupsy, který se zaobíral reálnými dopady vyhlášky 264/2020 Sb.
na novostavby rodinných domů v ČR. Diskutovalo se o vlivu různých opatření na
energetickou náročnost domů. Radek Radovesnický ze společnosti Betonpres a.s.
moderoval stůl s tématem Jak správně navrhnout a realizovat střechu, kde se
hovořilo např. o správném navržení střešního pláště nebo normě ČSN 73 1901 z
roku 2020, která nahrazuje normu z roku 2011. Vše bylo demonstrováno na
příkladech ze současnosti. Třetí kulatý stůl patřil Dipl. Ing. Jaroslavu Benákovi,
který zastupuje spol. James Hardie Europe GmbH, o.s. a Akustice vícevrstvých
konstrukcí. Tuto problematiku obsáhnul z hlediska vzduchové a kročejové
neprůzvučnosti. Kromě základních pojmů, se dostala řada také na novou
akustickou normu ČSN 73 0532: 2020 a její dopad na dřevostavby.
Akci podpořil také mediální partner ADMD, vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o., který
každému z účastníků věnoval speciální vydání časopisu PROFI speciál 2021/2022.
Celodenní program akce připravila pro své členy, ve spolupráci s partnery,
Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která si klade za cíl,
podporovat kvalitní dřevostavby na českém trhu a rozšiřovat o nich povědomí
mezi širokou veřejností.
Děkujeme všem účastníkům, kteří si chtějí rozšiřovat obzory a čerpat pravidelně
nové informace a inspiraci do další práce. Právě tito lidé, posouvají obor
dřevostaveb kupředu.
Lenka Trandová
ředitelka ADMD

Exkluzivní členové

Všichni členové