Centrála Danfoss dosáhne uhlíkové neutrality v příštím roce 2022

Společnost Danfoss byla založena v roce 1933 Madsem Clausenem v dánském Nordborgu, kde se dodnes nachází její centrála. Z malé soukromé firmy se společnost Danfoss rozrostla v světového lídra ve vývoji a výrobě energeticky úsporných technologií pro mnohá odvětví světového průmyslu.

Společnost Danfoss zaměstnává téměř 28 000 lidí a obsluhujeme zákazníky ve více než 100 zemích.

Společnost Danfoss vyvíjí technologie, které světu „zítřka“ umožňují „více za méně“. Plníme rostoucí potřebu infrastruktury, dodávek potravin, energetické účinnosti a řešení šetrných ke klimatu.

Iniciativa společnosti Danfoss Green Restart ukazuje, jak můžeme energeticky účinným způsobem ovlivnit obnovu národních ekonomik a generovat udržitelný růst - společnou prací na budoucnosti bez emisí CO2.

Centrála členské společnosti Danfoss v dánském Nordborgu bude již příští rok CO2 neutrální. K dosažení uhlíkové neutrality pomáhá mimo jiné i například rekuperace odpadního tepla z datových center. V roce 2024 zajistí přebytečné teplo z vlastního datového centra společnosti čtvrtinu energie pro vytápění centrály. Digitální transformace tak jde ruku v ruce s přechodem na zelenou ekonomiku. Celkově chce Danfoss dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2030.

V reakci na exponenciální růst spotřeby energie datových center se Danfoss rozhodl budovat datová centra, která mohou být v oblasti minimálních dopadů na klima příkladem. Využívá v nich technologie pro ekologičtější chlazení, snižuje spotřebu energie, a především zpětně využívá přebytečné teplo.

Centrála Danfoss v dánském Nordborgu byla ještě v roce 2015 vytápěna čistě fosilními palivy. Příští rok však již bude CO2 neutrální a v roce 2024 opětovně použité přebytečné teplo z datových center poskytne 25 % celkového zásobování teplem pro 250 000 m2 výroby a kanceláří.

„Datovými centry budoucnosti budou hybridní datová centra, kde kombinujeme to nejlepší ze dvou světů: cloudu a lokálního datového centra. A přebytečné teplo v energetických sítích pak využíváme blízko místa, kde se vyrábí,“ řekl CIO společnosti Danfoss Sune T. Baastrup. Společnost Danfoss nyní transformuje a konsoliduje 20 globálních datových center a 135 serverových místností do několika velkých center, která budou postavena právě s využitím těchto zelených technologií. „Za méně než půl roku se nám podařilo vybudovat vlastní datová centra šetrná ke klimatu. Chceme tak ukázat, že digitalizace a zelená transformace jdou ruku v ruce,“ dodal Sune T. Baastrup.

Datová centra spotřebovávají obrovské množství energie pro napájení serverů, ale také pro chlazení serverových místností. Odhaduje se, že až 10 % veškeré elektřiny se používá v IT systémech. Díky tomu je snižování dopadu digitalizace na klima významnou prioritou.

Dekarbonizace datových center začíná na straně chlazení a Danfoss je specialista na chlazení. Nabízí široké portfolio a odborné znalosti ke snižování přímých a nepřímých emisí CO2. Mezi tyto technologie patří chladiče a tepelná čerpadla Danfoss Turbocor®, která umožňují účinnější chlazení datových center až o 30 % a zpětné získávání přebytečného tepla.

Energetická účinnost, elektrifikace a integrace odvětví jsou klíčovými pákami pro transformaci všech průmyslových odvětví a pomocí při dosahování našich cílů v oblasti klimatu.

Naše aktivity ve vývoji i ve výrobě směřují k významnému cíli dosáhnout uhlíkové neutrality v Danfossu nejpozději do roku 2030.

Exkluzivní členové

Všichni členové