Česká rada pro šetrné budovy opět členem World Green Building Council

Je nám ctí, že se opět můžeme připojit a být součástí globální sítě národních rad pro šetrné budovy World Green Building Council. Toto partnerství je pro nás a naše členy klíčové, neboť světovou radu vnímáme nejen jako inspiraci, ale také jako plénum, kam můžeme přinášet své vlastní odborné znalosti a lokální přesah, který může být v mnohém akcelerátorem prospěšných změn na poli udržitelných aktivit v rámci širokého spektra budov. 

Česká rada pro šetrné budovy se dlouhodobě věnuje činnostem vyznačujícím se vysokým potenciálem snižovat v budovách emise oxidu uhličitého, což je v současnosti zvláště důležité pro dosažení energetické a materiálové bezpečnosti a nezávislosti. A právě dnes, kdy stojíme více než kdy jindy před novými výzvami – jako je dekarbonizace tohoto segmentu, taxonomie, ESG a stále přísnější legislativa v oblasti energetické účinnosti – považujeme za obzvláště přínosné, že budeme moci tyto změny sledovat a přizpůsobovat se jim z pozice členské rady celosvětové organizace. Těšíme na to, že budeme mít možnost využít širší přehled o těchto výzvách v evropském kontextu, podílet na připomínkování procesu evropské legislativy již ve fázích jejího vzniku a neméně i na spolupráci s kolegy z ERN. 

Exkluzivní členové

Všichni členové