ČEZ ESCO se v letošním roce stala partnerem platformy Obec 2030

Společnost ČEZ ESCO se v letošním roce stala partnerem platformy Obec 2030, která vyhlásila soutěž o nejlepší obecní inovace, které přinášejí energetickou soběstačnost, zefektivňují náklady s odpady nebo zlepšují stav životního prostředí. Vítězové získali ceny, které podpoří další obecní rozvoj. ČEZ ESCO do soutěže darovala bezplatné služby energetického manažera. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Do soutěže mohli zástupci kterékoliv obce v ČR přihlásit tamní projekt. Oceňovali se projekty spadající do následujících kategorií: chytré technologie, udržitelná energetika, čistá mobilita, kvalita ovzduší a životního prostředí a cirkulární ekonomika.

ČEZ ESCO ocenila město Říčany, které se umístilo na 3. místě, službami energetického manažera v hodnotě 100 tisíc Kč, které povedou k větší energetické soběstačnosti a energetickým úsporám. Město Říčany dlouhodobě investuje do opatření, která stabilizují či zlepšují prostředí ve městě a jeho okolí. Velký důraz město dává na zeleň, proto zavedlo pro nové stavby nad 300 m2 povinnost zelené střechy nebo fotovoltaických panelů.

V rámci platformy Obec 2030 čerpá informaci a vyměňuje si praktické zkušenosti už více jak 200 starostů tuzemských obcí. Platforma Obec 2030 ve spolupráci s ČEZ ESCO pomáhá obcím formou poradenství s přípravou energetických a environmentálních projektů, zajištěním financování i samotnou realizací.

Takovým příkladem poslední doby je severomoravská obec Nemile, které ČEZ ESCO instalovalo fotovoltaickou elektrárnu za korunu na střechu čistírny odpadních vod. Za dobu své životnosti obec uspoří na energiích přes 2 miliony korun a přírodě ušetří 310 tun emisí oxidu uhličitého. Nemile za elektrárnu zaplatí pouhou korunu, elektrárna se splatí během 15 let provozu.

Exkluzivní členové

Všichni členové