ČSOB a udržitelnost podle Vladislava Nožičky, Výkonného ředitele útvaru pro Specializované financování

Globální oteplování, Gréta, dekarbonizace, EU taxonomie, udržitelnost, CSR a další podobná slova slýcháváme čím dál tím více kolem sebe. Jsou tato synonymem mediálního strašení anebo jde o demonstraci pokusu (části) lidstva zvrátit negativní trend zhoršování životních podmínek na planetě Zemi? Každý z nás si klade podobné otázky, názory na tato témata mají vývoj a výjimkou nejsem ani já sám. Přiznám se, že hlavní zlom v mém pohledu na věc nastal s narozením mých dětí. Uvědomil jsem si, že je pro mě důležité, aby mé děti, ale i další naše pokolení měly stále možnost považovat životní podmínky na Zemi za snesitelné a že není možné neustále „plundrovat“ zdroje, které jsou omezené. Zkrátka, udržitelnost se pro mě stala osobním tématem a jsem rád, že se k udržitelnosti hlásíme i jako ČSOB, pro kterou pracuji.  

Představovat ČSOB není zřejmě příliš nutné, avšak krátké představení si přeci jen dovolím. Jsme jeden z největších poskytovatelů finančních služeb v České republice a své služby poskytujeme klientům všech možných zákaznických skupin, ať už jde o služby pro drobné střadatele, podnikatele, malé a střední firmy, ale také korporace, banky a jiné finanční instituce a v neposlední řadě i instituce veřejné správy. V oblasti nemovitostí jsme největší poskytovatel úvěrů na bydlení v Česku a významně se též podílíme na financování výstavby a investic do komerčních nemovitostí, ať už jde o projekty rezidenčního bydlení, kancelářské prostory, maloobchodní prostory a též skladové a výrobní areály.  

Co však zaslouží hlubší představení je náš vztah, či chcete-li, naše strategie v oblasti udržitelnosti. V rámci skupiny KBC, do níž ČSOB od roku 1999 patří, jsme se přihlásili k závazkům „pařížské“ dohody a hlavní principy udržitelnosti s cílem hlavně snížit emise skleníkových plynů a zabránit tak či zmírnit negativní efekty globálního oteplování na naše životní prostředí postupně začleňujeme do všech aspektů naší podnikatelské činnosti. Nejde jen o naší vlastní „karbonovou stopu“, ale také o to, jaký vliv na životní prostředí má činnost našich klientů, které financujeme, či kterým poskytujeme naše finanční služby. Udržitelnost jsme se proto rozhodli považovat za další z klíčových dlouhodobých hodnot a krok po kroku ji proměňujeme v konkrétní opatření a přístupy v rámci naší podnikatelské strategie. Vůbec nejde jen o restrikce na „špinavé“ aktivity, ale hlavně jde o podporu transformace a propagaci nových technologií a přístupů, které mají udržitelnost ve svém DNA od samotného začátku. V tomto vidíme obrovskou obchodní příležitost.

Abych byl konkrétní a uvedl příklad, ve vztahu k financování investic do bydlení jde například o nový produkt „zelené“ hypotéky s výhodnějšími podmínkami (výše, splatnost, cena) pro energeticky velmi šetrné byty a domy. Chystáme se rovněž poskytovat za výhodných podmínek úvěry na pořízení solárních panelů na střechy budov, tepelných čerpadel a jiných podobných technologií, které mají za cíl přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Na druhé straně však půjde také o určité omezení financování komerčních nemovitostí v kategorii těch nejvíce energeticky náročných budov. Jako ČSOB nově preferujeme financování budov s energetickými štítky „A“ až „C“ a výrazně limitujeme financování budov se štítky kategorie „F“ a „G“, pokud klient současně nepředloží plán na jejich celkovou revitalizaci.  

Součástí naší strategie udržitelnosti je i podpora a propagace těchto principů v podnikání i běžném životě, což bylo mimochodem také hlavním motivem, proč jsme se jako ČSOB stali exkluzivním partnerem České rady pro šetrné budovy. Tu vnímáme jako skvělou platformu pro osvětu udržitelnosti v oblasti stavitelství, a to díky tomu, že sdružuje subjekty z různých na nemovitosti napojených sub-sektorů a oblastí. Současně členství v radě nám nabízí příležitost témata udržitelnosti a jejich propsání se do národních legislativ a předpisů více diskutovat a vyměňovat si nabyté znalosti a zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Jak všichni víme, jde o oblast s nesmírně dynamickým vývojem.

O to více mě též těší, že jsem byl jako zástupce ČSOB zvolen do představenstva Rady, což symbolicky podtrhuje důležitost, kterou udržitelnosti jako skupina ČSOB věnujeme a budeme nadále věnovat. Osobně se těším na spolupráci se všemi kolegyněmi a kolegy v rámci Rady. Prostě na planetě Zemi nám také záleží.

Exkluzivní členové

Všichni členové