Závěry Výroční členské schůze 2021

Vážení členové,

29.11. 2021 se konala Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy. Děkujeme všem členům, kteří se zapojili do dálkové volby a umožnili tak realizaci schůze v omezených pandemických podmínkách. Výroční členská schůze zvolila nové členy představenstva a vzala na vědomí cíle a priority na rok 2022.

V doplňovacích volbách do představenstva byli zvoleni tito kandidáti:

  1. Karel Fronk, Skanska a.s. 
  2. Petra Hajná, CPI Property Group 
  3. Robert Leníček, Len+k architekti 
  4. Antonín Lupíšek, ČVUT UCEEB 
  5. Jaroslav Nutil, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.


Děkujeme odstupujícím členům představenstva - Tomáši Habelovi z Daikin Airconditioning CE Czech Republic a Lukáši Ferkolovi z ČVUT UCEEB za jejich úsilí, podněty a práci v představenstvu a těšíme se na další neformální spolupráci i mimo představenstvo.
 
Všem kandidátům děkujeme za zájem o dění v Radě a s nově zvolenými členy se těšíme na spolupráci.

Přijaté závěry členské schůze 

Zpráva o činnosti

 

Exkluzivní členové

Všichni členové