Ecophon představil příručku zabývající se ISO 22955 pro otevřené kanceláře

Norma ISO 22955 zavádí zcela nový parametr pro hodnocení akustické kvality kanceláří – tzv. akustický útlum mezi pracovišti (DA,S). Na rozdíl od mnoha dalších parametrů prostorové akustiky (např. doby dozvuku nebo hladiny hluku na pozadí) udává DA,S rozdíl hlukové hladiny mezi jejím zdrojem a příjemcem. Pro vyhodnocení akustiky ve většině prostor otevřených kanceláří bude tedy třeba několik hodnot DA,S.

Prohlédnetě si příručku.

Máte zájem o tištěnou verzi? Kontaktuje kancelář Ecophon na info@ecophon.cz

Exkluzivní členové

Všichni členové