Evropská komise iniciuje Renovační vlnu v segmentu budov

Evropská komise vydala 14.10. balíček strategické komunikace k tzv. Renovační vlně (Renovation Wave), která zahrnuje opatření k navýšení počtu a kvality renovací napříč všemi typy budov.

Proč je to důležité? V zásadě jde o dva důvody. Prvním z nich je dlouhodobá snaha snížit spotřebu energie a uhlíkovou stopu, což souvisí s cíli dekarbonizace do roku 2050. Druhým důvodem je ekonomické oživení po koronavirové krizi, kde má stavebnictví svou jasně pozitivní roli.

Hlavní opatření se týkají zjednodušení přístupu k financovánínávrhů nových, resp. rozšíření stávajících cílů a z nich plynoucích povinností, které budou vyjednávány v roce 2021 v rámci revizí směrnic o energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

Na evropské úrovni, kterou může Komise nejvíce ovlivnit, se jedná především o návrhy opatření v oblasti odstraňování bariér ve financování.

Komise se bude zabývat:

  • zjednodušením pravidel pro kombinaci různých zdrojů financování renovace budov a zjednodušení jejich administrativy,
  • zmírněním pravidel pro veřejnou podporu investic podnikatelského sektoru do úspor energie a místních obnovitelných zdrojů,
  • oblastí „zeleného“ veřejného zadávání zakázek,
  • „zelenými“ hypotékami,
  • na úrovni regulace pak bude zásadní změnou zejména rozšíření povinnosti snižovat energetickou náročnost nejen u budov vládních institucí, ale i ostatních veřejných budov – přednostně nemocnice, školy, úřady a sociální bydlení,
  • Komise chce taktéž rozšířit možnosti technické asistence a více podporovat projektovou přípravu.

Všechny tyto kroky v rámci Šance pro budovy podporujeme a řadu z nich ve vzájemné spolupráci dlouhodobě prosazujeme na národní úrovni.

Nejkontroverznějším návrhem, který se bude projednávat příští rok v rámci revize směrnice o energetické náročnosti budov, je z našeho pohledu Komisí navrhované zavedení povinných standardů pro existující budovy. Ve hře je postupné nabíhání této povinnosti u různých typů budov k určitému datu nebo v nějakém rozhodném momentu – prodej, pronájem atp., případně mírněji – zpřísnění standardů pro renovace. Byť by tento krok pravděpodobně opravdu vedl k navýšení počtu a důkladnosti renovací, dlouhodobě preferujeme pozitivní motivaci před povinnou regulací. Stále vidíme dost prostoru pro úpravu motivačních schémat, kdy se vlastník sám rozhodne k renovaci, protože z ní chce profitovat, před zavedením povinnosti.

Jako problematickou také vidíme snahu Komise více unifikovat průkazy energetické náročnosti. Obecně souhlasíme s nutností zvýšit kredibilitu průkazů a užitečností veřejně přístupné databáze a možností evropského srovnávání průkazů, nicméně by se tak nemělo konat na úkor již odvedené práce na stávající podobě průkazů. Srovnatelnost hodnot napříč EU je možné zajistit přepočtem z centrální databáze.

V následujících měsících budeme prostřednictvím Šance pro budovy sledovat všechny konkrétní návrhy tak, jak budou postupně představovány a budeme státní správě prezentovat naše stanoviska k nim.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě Šance pro budovy k Renovation Wave zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové