Udržitelnost je pro nás prioritou

Nového člena letos čeká nemalá výzva, a to do června 2020 certifikovat podle BREEAM celé své portfolio nemovitostí v 6 zemích. Proč si CTP tento ambiciózní cíl určilo? Jak CTP přispěje k rozvoji šetrnosti ve stavebnictví v ČR? Čas na odpovědi si našel Stefan de Goeij, ředitel správy nemovitostí CTP a Group Sustainability Officer. 

 

CTP začala být nedávno velmi aktivní na poli udržitelného developmentu. Jaké jsou hlavní rysy vaší šetrné politiky/strategie?

V oblasti udržitelnosti je CTP aktivní už dlouho, např. roku 2011 certifikujeme budovy podle BREEAM. Nedávno jsme náš závazek udržitelnosti potvrdili vytvořením nové pozice Group Sustainability Officer, kterou nyní zastávám. Věnuji se definování a plnění cílů udržitelnosti pro naše portfolium i společnost. Mezi naše klíčová témata patří obnovitelná energie, uhlíková neutralita, energetická účinnost, technologie a inovace, správa dat.

Jak chcete přispět k podpoře a prosazování principů šetrného stavebnictví v ČR?

Máme velkou síť nájemníků a jsme lídrem na trhu v ČR, což vytváří zviditelnění a příležitosti. Rozhodli jsme se realizovat certifikaci BREEAM IN - USE svého kompletního portfolia nemovitostí, které čítá na 293 budov v 6 zemích již do konce června tohoto roku. Kompletně certifikované portfolio, které nastavuje všude stejné standardy, nám nejen umožní zjistit, jaký je celkový dopad našich budov na životní prostředí, ale také nastaví základní hodnotu našich ekologických iniciativ. Certifikace celého portfolia stávajících budov podle BREEAM ukazuje dlouhodobý závazek CTP vůči našim klientům i komunitám. BREEAM vyžaduje, abychom budovy certifikovali každé tři roky. Takže s tím, jak budou stárnout, do nich budeme opakovaně investovat, abychom výkonnostní standardy zachovali.

Vstupujeme do nové dekády – na co by se Rada a její členové měli připravit? Na co by se Rada měla zaměřit?

Jedno z klíčových témat je budoucnost energie - můžeme nadále používat energii způsobem, na který jsme zvyklí, nebo ho musíme drasticky změnit? Stavební metody – způsoby stavění vedoucí k cirkulární ekonomice.

Kde vidíte největší bariéry rychlejšího rozvoje a používání principů šetrného stavebnictví?

Podle mého názoru žádné velké překážky nejsou, protože rozvoj si řídíme a ovlivňujeme sami. Největší překážkou může být to, že získat stavební povolení je zdlouhavý proces, a proto se výstavba šetrných budov zpomaluje. Dále stále zkoumáme investice do zeleného stavení a jeho návratnost, protože některá řešení a technologie jsou velice nákladná a nejsou nutně výhodná k využití na určité projekty.

Prohlédněte si vybrané nemovitosti, které se CTP rozhodla certifikovat: 

Exkluzivní členové

Všichni členové