Nové, nejmodernější zařízení na výrobu zasklení balkonů společnosti Lumon otevírá dveře vyšší produktivitě a růstu

„Je to poprvé, co jsme v zahraničí založili výrobní závod této velikosti a jsem velmi nadšený, že celý investiční projekt byl dokončen v rozpočtech a včas. Tato továrna navazuje na výrobní závody v  Kouvole a lze říci, že jde o nejmodernější továrnu na zasklení balkonů a teras na světě,“ informoval CEO Lumon Group Jussi Kinnunen.

„Španělsko bylo naší nejsilněji rostoucí exportní zemí kde byl z prvu důraz kladen na spotřebitele. Nyní se zde soustředíme i na projektový byznys. Nová továrna nám umožňuje být blíže našim zákazníkům, zkrátit dodací lhůty a zároveň zlepšit bezpečnost a udržitelnost dodávek. Udržitelnost ve všech jejích aspektech je jednou z našich klíčových oblastí, na které se v nadcházejících letech zaměříme,“ říká Kinnunen.

„Zejména v regionu Malaga se Lumon stal synonymem pro zasklení balkonů. To je jasným ukazatelem poptávky po zasklívacích systémech a věříme, že náš silný růst bude pokračovat i v budoucnu. Jsme rádi, že se slavnostního otevření továrny zúčastnilo více než 400 hostů,“ říká Kinnunen.

„Tato továrna je pro nás velkým milníkem a všimli jsme si, že ve Španělsku její vliv na zaměstnanost zaznamenali zejména místní. S velkým díky jsme obdrželi regionální ekonomickou pobídku udělenou španělskou vládou v celkové hodnotě přesahující 4 miliony EUR. Poplatek se poskytuje společnostem, které podporují zaměstnanost v konkrétních regionech a investovaly do pokročilých technologií,“ uvádí Kinnunen.

Investicemi do výroby Kouvola dláždí cestu pro vyšší efektivitu a inovace

Také výroba Lumon v Kouvole byla modernizována a prošla několika investičními projekty během posledních dvou let. Poslední investice v loňském roce činily celkem 2,1 milionu EUR do centra na zpracování profilů, automatizace řezacího centra, balicí linky pro profily a montážní linky v Kouvole. Dále byla modernizována linka na produkci skleněných panelů ve výrobní části závodu v Kouvola s investicí 800 000 €.

„Do modernizace výroby v Kouvole jsme masivně investovali, abychom uspokojili potřeby našich domácích i zahraničních zákazníků. Kapacita španělské továrny je zhruba polovina produkce v Kouvola. Produkce v Kouvole dodává všem našim zákazníkům v severní a střední Evropě a do projektů v Kanadě,“ uvádí Kinnunen. „Navzdory současné světové situaci jsme si jisti, že po našich produktech je poptávka, protože lidé stále chtějí ve svých domovech více prostoru pro žití,“ dodává Kinnunen.

Exkluzivní členové

Všichni členové