Panattoni debutuje v Asii – zřizuje centrálu v Indii

Společnost Panattoni India povede generální ředitel Sandeep Chanda, který vedl oddělení strategie a akvizic ve společnosti Embassy Industrial Parks.

Společnost plánuje zavést svůj transparentní obchodní model „open book“, jenž spočívá ve spolupráci s globálními investory, aby usnadnila nasazení kapitálu do přímých investic na rychle se rozvíjejícím indickém průmyslovém a logistickém trhu. Společnost Panattoni se zpočátku zaměří na růst v osmi největších indických městech, a do konce roku 2023 chce zahájit první dva až tři projekty zahrnující počáteční investice ve výši 4,8 miliardy korun. Následovat bude druhá fáze expanze na trzích druhé úrovně. Otevření centrály v Bengalúru předcházelo ještě otevření první indické kanceláře v Bombaji. V následujícím období se také plánuje zřízení pobočky v Dillí, aby se posílila přítomnost Panattoni v hlavních metropolitních centrech Indie

„Za pouhých 20 let se společnost etablovala jako největší stavitel průmyslových a logistických nemovitostí v Evropě a zároveň jako největší poskytovatel globálního institucionálního kapitálu v tomto rychle se rozvíjejícím sektoru investičních nemovitostí. Nevidím důvod, proč by se institucionalizace a dramatický růst průmyslových a logistických trhů v Severní Americe a Evropě nemohly v následujících letech opakovat v Indii a dalších asijských zemích v rychlejším a větším měřítku. Usnadníme investorům přístup k těmto aktivům a podpoříme udržitelný růst indické ekonomiky a zaměstnanosti, stejně jako jsme to udělali v USA a v celé Evropě,“ říká Robert Dobrzycki, generální ředitel a spolumajitel Panattoni Europe and India.

Očekává se, že cíl Indie stát se globálním výrobním centrem, podpořený rostoucím zájmem mezinárodních korporací o strategie „Plus-One“, které mají diverzifikovat jejich závislost na Číně a čínských dodavatelských řetězcích, bude společně se zaváděním e-commerce, rozvojem infrastruktury a regulačními reformami klíčovým faktorem urychlujícím rozvoj domácího logistického sektoru, což vyvolá rostoucí zájem investorů o indické hospodářství a realitní trh.

„Vstup společnosti Panattoni na indický trh s sebou přináší nejmodernější konstrukční a stavební technologie skupiny. Náš přístup ke globálnímu institucionálnímu kapitálu a rozsáhlá mezinárodní síť nájemců doplní silnou základní poptávku indických společností po moderních udržitelných průmyslových a logistických nemovitostech.  Větší efektivita dodavatelského řetězce, rychlý růst elektronického obchodu a konsolidace mezi externími poskytovateli logistických služeb jsou základními faktory trhu, které Indii stále více přibližuje trhům v USA
a Evropě,“
říká Sandeep Chanda, generální ředitel společnosti Panattoni v Indii.

Letos oslavíme 15 let od založení pobočky v České republice, takže nový přírůstek, v podobě nové centrály v Indii, do rodiny Panattoni považujeme za pěkný dárek pro rozvoj celé naší společnosti. Osobně mě těší, že expanze do asijského regionu začala právě v Indii, která všemi ukazateli jasně dokazuje svůj potenciál, a s velikostí trhu 380 milionů m2 skladových ploch nabízí mnoho příležitostí,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Podle průzkumu mezinárodní realitní kanceláře CBRE vzrostla v roce 2021 aktivita v oblasti pronájmu průmyslových a logistických prostor v Indii meziročně o přibližně 39 % na více než 28 milionů m2, přičemž v roce 2020 dosahovala 19 milionů m2. Poptávku po nových a moderních logistických plochách táhnou společnosti z e-commerce odvětví, které se snaží rozšířit své skladové prostory. Se zvýšenou aktivitou v odvětvích, jako je e-commerce a 3PL/logistika, se podle zprávy agentur JLL očekává, že skladové zásoby v zemi dosáhnou do roku 2024 více než 380 milionů m2

Exkluzivní členové

Všichni členové