Poziční dokument lídrů šetrného stavebnictví

V rámci předsednictví Rady Evropské unie má Česká republika příležitost k výraznému ovlivnění strategie a politiky řešení otázek klimatu, energetické udržitelnosti a bezpečnosti. Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s World GBC a aliancí Šance pro budovy připravila společný poziční dokument, v němž jsou uvedeny argumenty a doporučení k akceleraci řešení problémů týkajících se klimatických změn. Navržená řešení mají mít i pozitivní ekonomický efekt.

Dokument se mimo jiné věnuje připravované nové směrnici o energetické náročnosti budov, jejíž implementace musí přinést ambiciózní, avšak realistické požadavky na národní úrovni. Součástí jsou definice budov s nulovou spotřebou energie nebo minimálních standardů energetické náročnosti, které mohou poskytnout efektivní způsob, jak snížit spotřebu energie prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti budov. Tím by se měl zmenšit dopad současné krize v dodávkách a ceně energie, kterou vyhrotila válka na Ukrajině.

Poziční dokument, a to včetně žádosti o schůzku, byl zaslán ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové a dále pak na stálé zastoupení ČR v EU. V současné době probíhají jednání se zástupci ministerstev o možnostech spolupráce při naplňování doporučených kroků.

 

Exkluzivní členové

Všichni členové