Priority Rady na období 2020-2021

Během 1Q2020 proběhla strategická jednání pracovních skupin k určení priorit a úkolů na 2020-21, které povedou k dalšímu naplňování Vize Nula. Jednání šesti pracovních skupin se zúčastnilo téměř 70 zástupců členských společností (3/4 celkového počtu členů), kteří nám poskytli jasnou představu o svých očekáváních od Rady. Jednání se zúčastnilo také 9 členů představenstva.

Diskuse navazovaly na dlouhodobé priority 2023, schválené členskou schůzí v roce 2016 a jejich revizi v roce 2018. Každá skupina definovala 2-3 priority, nově byl ke každé prioritě přiřazen garant, který má za úkol odborně zaštítit dané aktivity a je odpovědný za jejich řízení (s podporou týmu). U některých témat došlo k jejich rozšíření, nebo změně v reakci na vývoj oboru a návrhy členů.

Došlo ke změně struktury fungování týmu a pracovních skupin prostřednictvím aplikace Microsoft TEAMS, s cílem zefektivnění komunikace i plnění úkolů. Skupiny se následně sešly k rozpracování definovaných priorit do dílčích kroků. Řada jednání probíhala během opatření v rámci COVID-19 a některé priority a cíle již zohledňují případná rizika poklesu ekonomiky. Představenstvo Rady na svém jednání 23.4. definované priority a cíle schválilo. Přehled všech priorit, garantů a dílčích úkolů najdete ZDE.

V případě zájmu o zapojení do některé pracovní skupiny kontaktujte prosím příslušné koordinátory:

Karolína Dvořáková – karolina.dvorakova@czgbc.org, +420 607 976 174
Kristýna Cabrnochová kristyna.cabrnochova@czgbc.org, +420 775 577 496
Petr Zahradník petr.zahradnik@czgbc.org. +420 602 253 262
Eva Němečková eva.nemeckova@czgbc.org, +420 736 437 544

Další informace najdete na: https://www.czgbc.org/cs/pracovni-skupiny

Těšíme se na spolupráci!

Exkluzivní členové

Všichni členové