Průzkum CBRE: Maloobchodníci v obchodních centrech své dlouhodobé plány nemění, E-commerce je hlavním prodejním kanálem pouze pro 11 % z nich

  • Téměř 75 % respondentů nechystá změny týkající se diverzifikace trhů nebo dodavatelského řetězce. Své investice chtějí soustředit do rozvoje online nástrojů, využití sociálních sítí a zákaznického zážitku v kamenné prodejně.
  • Pouhá 4 % maloobchodních nájemců zaznamenala uzavření komerčních prostor nebo ukončení nájemní smlouvy.
  • Pouze 3 % respondentů nevedla žádnou diskuzi s vlastníky OC o úlevách z nájmu.
  • E-commerce, jako hlavní prodejní kanál se týká pouze 11 % maloobchodníků.

Život v obchodních centrech se během posledních měsíců zpomalil. Podle výsledků aktuálního průzkumu realitně-poradenské společnosti CBRE, který realizovala mezi maloobchodními nájemci nákupních center, 75 % společností předpokládá návrat jejich podnikání do stejné kondice jako před vypuknutím koronavirové pandemie až v novém roce.

„Výsledky průzkumu ukazují na stabilitu českého maloobchodního trhu a zkušenosti etablovaných nájemců. Téměř tři čtvrtiny respondentů neočekávají změny dlouhodobých strategií týkající se diverzifikace trhů nebo dodavatelského řetězce. Mezi tři zásadní změny v rozhodování ohledně pronájmu komerčních prostor dotazovaní uvedli: pozastavení expanze (téměř 25 %), zpřísnění parametrů pro zhodnocení případné expanze (téměř 25 %) a snížení nákladů na vybavení jednotek (19 %). K uzavření komerčních prostor nebo ukončení nájemní smlouvy došlo u pouhých 4 % maloobchodních nájemců. Dotčenými sektory byly především gastronomie, móda a obuv společně s doplňky,“ říká Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center v CBRE.

Hlavní diskuze mezi pronajímateli a nájemci probíhala především kvůli snížení nájemného, o které si zažádalo až 35 % respondentů. Častý byl také požadavek na nájemní prázdniny nebo přechod na tzv. obratové nájemné (17 %), případně tzv. rent-free period (10 %). Pouhá 3 % respondentů žádnou diskuzi s vlastníky center nevedla. 44 % maloobchodních nájemců pronajímatelé nabídli nějaké úlevy, u 39 % přistoupili na program COVID-nájemné. 17 % respondentů nebyly nabídnuty žádné úlevy, ale v tomto případě se jednalo především o sektor služeb, potravin a specializovaných prodejen potravin, kdy tyto obchody zůstaly otevřené i během pandemie a tudíž se na ně program nevztahuje.

„Celkem 25 % respondentů vnímá dopad pandemie na svoji prodejní síť neutrálně až pozitivně. Na druhé straně 42 % maloobchodníků předpokládá, že v následku pandemie koronaviru budou nuceni upravit svou prodejní síť - buď zmenšit počet anebo plochu svých obchodů. Nejvíce zasaženým sektorem je v tomto směru gastronomie, kde změny čekají až 80 % respondentů. Maloobchodní nájemci se chtějí dlouhodobě soustředit na zlepšování zákaznického zážitku v kamenné prodejně a dále investovat do rozvoje online nástrojů/doručovacích aplikací a využívání sociálních sítí pro prodej zboží. U jednotek nad 500 m2, které jsou často obsazovány kotevními nájemci, až 50 % respondentů očekává nárůst podílu online prodeje,“ komentuje Klára Bejblová, vedoucí výzkumu retailového sektoru v CBRE.

Téměř 70 % nájemců považuje digitální kanály za ideální doplnění kamenných prodejen (podstatu podnikání tvoří pouze u 11 % respondentů). Celkem 8 % dotazovaných zavedlo online nástroje jako novinku v době pandemie s cílem kompenzovat zavření kamenných provozoven. Jednalo se především o segmenty gastronomie, módy, obuvi a doplňků. Každý třetí maloobchodník v budoucnu předpokládá nárůst podílu online prodejů. Největší očekávání má v současné době již dominující sektor elektroniky, kdy další růst předpokládá až 40 % respondentů z tohoto odvětví.

Více o realizovaném průzkumu

Průzkum CBRE probíhal od 25. června do 24. července 2020 mezi 64 etablovanými maloobchodními nájemci nákupních center v České republice: 72 % tvořili respondenti z oblasti módy, specializovaných obchodů (např. knihkupectví, kosmetika, optika, dárky, hračkářství apod.), služeb, obuvi a doplňků. Zbytek vzorku pocházel z ostatních odvětví, jako je elektronika, gastronomie, nábytek a vybavení pro domácnost, sport a další. Z hlediska velikosti obchodní jednotky mělo 44 % respondentů v nájmu prostory od 51 do 150 m2, 23 % mezi 151 a 500 m2, 23 % pod 50 m2, 8 % od 501 do 2 000 m2 a 2 % více než 2 000 m2.

Exkluzivní členové

Všichni členové