Rozšíření Nové zelené úsporám i pro bytové domy

Přinásíme přehled rozšíření známé Nové zelené úsporám, ke kterému došlo 1. března 2020.

1) Bytové domy - novostavby

- Nově je podpořen i nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, plnícím parametry oblasti B.1

 • Příjemcem může být pouze první nabyvatel bytu, koupí-li byt od prvního vlastníka (typicky developerský projekt)
 • Dotace je nejvýše 200 000 Kč. Dotace na projektovou přípravu se neposkytuje.
 • Dotovat lze pouze nemovitost, na který bylo vydáno povolení stavby po 30. 7. 2019.

- Podpořena je nově také instalace dobíjecí stanice v bytovém domě.

 • Tato podpora platí pouze současně s B.1, žádá-li o podporu stavebník bytového domu.
 • Dotace je nejvýše 45 000 Kč/ dobíjecí bod, ev. 55 000 Kč/ dobíjecí bod, bude-li stanice napájena z FV systému.

2) Bytové domy – rekonstrukce (oblasti A, C)

- Navýšena max. dotace u oblasti A.0 – A.3 o 33%. Nově může být podpora ve výši max. 40 % uznatelných nákladů (dříve bylo možné získat pouze 30 % z uznatelných nákladů).

- Navýšena max. dotace u oblasti C.1 – C.5 o 20 %.

- Nová oblast podpory C.7 – dobíjecí stanice (podmínky a výše podpory stejná jako u novostaveb).

- Není možné podpořit rekonstrukci bytového domu mimo území Prahy z Nové zelené úsporám (zůstává možnost podpory z programu IROP).

3) Rodinné domy

- Nově je podpořen i nákup nového rodinného domu, plnícího parametry oblasti B.1 a B.2.

 • Příjemcem může být pouze první nabyvatel RD, koupí-li RD od prvního vlastníka (typicky developerský projekt).
 • Dotace max. 300 000 Kč (v oblasti B.1) nebo 450 000 Kč (v oblasti B.2). Dotace z oblasti B.3 na projektovou přípravu (až 35 000 Kč) se v tomto případě neposkytuje.
 • Dotovat lze pouze dům, na který bylo vydáno povolen stavby po 30. 7. 2019.

- V případě snahy o zisk dotace z oblasti C.1 či C.2 je nově nutné vyměnit všechny zdroje v budově na pevná paliva, neplnící parametry III. a vyšší emisní třídy.

- Zavedena nová oblast pro podporu FV (označena C.3.9.).

 • Jedná se o podporu FV systému, který umožní využití min. 3 000 kWh v budově, a pro akumulaci bude použit zásobník TV.
 • Podpora až 80 000 Kč.
 • Jedná se v podstatě o rozšíření stávající oblasti C.3.4 (dotace 55 000 Kč), či oblasti C.3.6 (dotace 100 000 Kč), ale bez bateriového úložiště.

- Možné podpořit i rozšíření stávajícího solárního systému, nicméně musí dojít k zvýšení využitelného zisku v budově o 20 % (u fototermického systému) nebo 10 % (u fotovoltaiky). Výše podpory při rozšíření stávajícího systému zůstává stejná jako dříve.

- Maximální dotace na centrální systém využívající teplo z odpadní vody je navýšena z 15 000 Kč/dům na 30 000 Kč/dům.

- Nejzazší lhůta pro doložení realizace je 31. 3. 2024. Prodloužení lhůty pro doložení realizace tedy nesmí toto datum přesáhnout.

Exkluzivní členové

Všichni členové