Sekyra Group investuje do revitalizace pražských brownfieldů desítky miliard korun

Developerská společnost Sekyra Group, exkluzivní člen České rady pro šetrné budovy, hodlá v nejbližších letech revitalizovat desítky hektarů pražských brownfieldů. Dnes nevyužívané pozemky, které dříve sloužily pro průmyslovou výrobu či dopravu, a které trpí značnými ekologickými zátěžemi z minulosti, plánuje společnost změnit v moderní městské čtvrti s velkorysými zelenými plochami.

Dle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) by se v metropoli mělo v dohledné budoucnosti stavět na jedenácti územích, kde se dříve nacházely průmyslové areály nebo nádraží. Celkem jde o plochu o rozloze 940 hektarů. „Nevýhodou těchto lokalit jsou ekologické zátěže a chybějící infrastruktura,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group. „Na druhou stranu jsou to ale pozemky s dobrou dopravní dostupností a veškerými službami v okolí,“ dodává Leoš Anderle. Dle Sekyra Group představuje oživení brownfieldů a jejich zastavění správnou cestu pro rozvoj Prahy. „Je žádoucí stavět na nevyužívaných pozemcích uvnitř metropole a neposunovat její dnešní hranice. To totiž přináší znační náklady a nároky, především na nadřazenou dopravní infrastrukturu,“ vysvětluje Leoš Anderle.

Veřejný prostor je prioritou

Pro společnost Sekyra Group dnes představují revitalizace pražských brownfieldů její hlavní aktivitu, do níž investuje desítky miliard korun. Již loni započala stavební práce na bývalých drážních pozemcích na Smíchově, kde na dvaceti hektarech vybuduje novou pražskou čtvrť Smíchov City. Jen příprava projektu zabrala patnáct let. Po jeho dokončení, tedy do dvanácti let, vznikne téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, které bude spojovat zhruba kilometrový pěší bulvár. Ten bude lemován zelení.

rámci projektu Smíchov City jsou zakresleny více než dva hektary zelených ploch. „Prioritní důraz jsme kladli na veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu nabídnout. Soustředili jsme se na dvojí interakci veřejného prostoru – jak s prostorem soukromým, tak s veřejným životem, s občanskou společností. To je podstatou naší filozofie,“ shrnuje základní vize projektu Leoš Anderle.

Nové zelené srdce

V nejbližších dnech odstartuje Sekyra Group stavební práce na dalším brownfieldu, a to na Rohanském ostrově. Nynější území ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm Vltavy. To bylo později zasypáno a nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům. Na více než dvaceti hektarech chce developer vybudovat do roku 2035 projekt Rohan City. Celkově se počítá s byty a pracovními místy pro jedenáct tisíc lidí. Stávající cyklostezku vedoucí přes Rohanský ostrov bude lemovat rozlehlý park připravovaný Magistrátem hlavního města Prahy. Park bude svou rozlohou konkurovat Stromovce. „Rohan City má ambici stát se novým zeleným srdcem Prahy,“ říká Leoš Anderle s tím, že lokalitě dodává neopakovatelnou atmosféru blízkost Vltavy.

Sekyra Group se též podílí na revitalizaci jižní části třicetihektarového území bývalého nákladového nádraží Žižkov. „Celá nová čtvrť bude mít převážně rezidenční charakter,“ upřesňuje Leoš Anderle. Celkem by zde mělo vyrůst 7500 bytů z nichž 3000 vybuduje Sekyra Group. Dominantou a srdcem celého území bude památkově chráněná funkcionalistická budova žižkovského nákladového nádraží, která se stane společenským a kulturním centrem. I na Žižkově, podobně jako na Smíchově a na Rohanském ostrově, počítá Sekyra Group s rozlehlými zelenými plochami. Proměna nákladového nádraží by měla začít v roce 2023.   

Exkluzivní členové

Všichni členové