Společně ke snižování emisí uhlíku

„Cílem je jasně a srozumitelně deklarovat závazky při realizaci projektů, na kterých se Saint-Gobain podílí jako dodavatel. Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v Česku i na celém světě, cítíme tak zodpovědnost za budoucí podobu světa. Stavebnictví je dnes jedním z největších producentů CO2 a my musíme reagovat rychle, konkrétními kroky a dostát našim závazkům, kterými je mimo jiné uhlíková neutralita Saint-Gobain do roku 2050. Společným postupem a touto dohodou se společností Skanska chceme celému odvětví nadále ukazovat směr a prošlapávat cestu. Kdo jiný by tak měl učinit nežli lídři ve svých oborech,“ uvedl po podpisu dohody generální ředitel Saint-Gobain Česká republika a východní Evropa Tomáš Rosák.  

„Udržitelné stavění je pro nás nejen deklarovanou prioritou, ale denní praxí. Od nákupu energie z obnovitelných zdrojů, přes úspory vody a tepla až třeba pro nový beton ze stavebního recyklátu – ve stavebnictví je Skanska lídrem v uplatňování nových přístupů i technologií a náš cíl uhlíkové neutrality do roku 2045 považujeme za zcela reálný. Jsme proto velmi rádi, když tuto naši klíčovou hodnotu můžeme sdílet s tak významným partnerem, jakým Saint-Gobain ve stavebním řetězci bezesporu je. I pro toto partnerství doslova platí naše zásada, že stavíme svět, ve kterém sami chceme žít,“ dodal prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Obě společnosti směřují k využívání udržitelných materiálů a principů cirkulární ekonomiky, šetrnému hospodaření s vodou, zajišťování kvalitního a zdravého vnitřního prostředí a výstavbě budov s energetickou spotřebou blízkou nule. Dlouhodobě tak udávají směr, který v šetrném stavebnictví vede k budoucnosti založené na uhlíkové neutralitě.

V České republice chtějí oba exkluzivní členové CZGBC společně zavést systémovou recyklaci sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů a obalů pro připravované projekty. Dále budou spolupracovat na vývoji hospodárné modulární stavby šetrné k životnímu prostředí, využívat přednostně materiály a systémy naplňující parametry LEED, BREAM a WELL. Cílem spolupráce je ale také snaha nalézt řešení pro rychlé, ekonomické a ekologické stavění bytových staveb formou prefabrikace fasádních systémů. K šetrné výstavbě má pomoci uplatnění projektování, výstavby a provozu budov v systému BIM a pokrok, kterého chtějí obě společnosti dosáhnout v oblasti měření a snižování uhlíkové stopy na základě GHG Protocol, zejména v oblasti hodnotového řetězce Scope 3.

Samozřejmostí pro obě společnosti již dnes je podpora vyššího využívání vegetačních/zelených střech a tím zlepšování biodiverzity ve městech, snižování teploty a zlepšování hospodaření s vodou. Firmy se ale také zavázaly posuzovat u zakázek hodnotící parametry budovy s ohledem na dlouhodobé provozní náklady, nikoli jen na nejnižší prvotní pořizovací cenu a zavést požadavky (kritéria, parametry) pro využívání druhotných surovin a výrobků. V souladu s principy členství v CZGBC chtějí také motivovat trh ke sdílení informací, týkajících se původu, recyklovatelnosti a uhlíkové stopy produktů formou EPD, podporovat efektivní a hospodárné využití vody v budovách a jejich okolí, podporovat projekty zajišťující kvalitní vnitřní prostředí a propagovat nové technologie, které jasnou měrou přispívají jak ke kvalitě vnitřního prostředí, tak i k maximální míře efektivity.

Obě společnosti tak uvedly v život deklaraci New Green Deal, kterou Rada na podzim představila vládě jako cestu, která pomůže nastartovat ekonomiku po koronakrizi správným směrem pro zelenou budoucnost. Cílem deklarace, kterou podepsalo více než 80 firem z oboru, které souhrnně dosahují tržby přes 100 miliard korun a zaměstnávají téměř 30 tisíc lidí, je využít prostředků určených na obnovu ekonomiky současně k tomu, abychom se přiblížili ke klimatickým cílům, které si Evropa stanovila.

Exkluzivní členové

Všichni členové