Technologie budov součástí kritické infrastruktury?

Evropské asociace z oborů HVAC vyzývají vlády EU, aby definovaly systémy vytápění a chlazení jako součást kritické infrastruktury v době nouzového stavu. Asociace společně zveřejnily podporu opatření, která vlády přijímají k zajištění okamžité bezpečnosti, kvalitního vnitřního prostředí a dobrých životních podmínek obyvatel. Asociace zároveň upozorňují na zásadní úlohu technologií pro zajištění vhodných podmínek v budovách – zejména větrání, vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Asociace doporučují státům považovat takovou technologickou infrastrukturu za kritickou nejen v dobách nouzového stavu.

Celé znění výzvy v anglickém jazyce je dostupné na tomto odkazu

Exkluzivní členové

Všichni členové