V Praze vyroste první „smart“ učiliště

Modernizace, která byla spuštěna v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je ojedinělým řešením nejen v ČR, ale i v Evropě a mohla by být jednou z cest ke vzkříšení českých odborných učilišť.

Budova školy v Českobrodské ulici v Praze 9 z let 70. se navzdory opakovaným opravám dostala za hranu životnosti a její uvedení do provozuschopného stavu vyžadovalo komplexní řešení. Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy tak přistoupil k celkové revitalizaci, jejímž cílem mělo být zároveň snížení energetické náročnosti budovy. Výsledný projekt však předčí veškerá očekávání. Díky Operačnímu programu Praha – pól růstu (OP PPR), který pomáhá čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů, byl původní plán překonán, a na místě staré brutalistické stavby vyroste inteligentní budova s nulovou energetickou bilancí. Zahájení rekonstrukce proběhlo v září letošního roku a dokončení je plánované na květen 2021. Celková cena stavby vyjde na cca 220 milionů Kč bez DPH, přičemž převážná většina bude hrazena právě z fondů EU.

Vedení tohoto ojedinělého projektu připadlo společnosti ECOTEN, která se na energeticky šetrné budovy specializuje. Na finální podobě projektu se podílelo dalších více než 30 odborníků, včetně odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), a zhotovitelem stavby se stala společnost SUBTERRA. Výsledkem je budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem SBToolCZ, která svým jedinečným řešením překračuje rámec České republiky a směle konkuruje několika málo projektům v evropském měřítku. „Historicky první Zlatý certifikát kvality SBToolCZ je ocenění mimořádné práce při přípravě projektu revitalizace, kdy byla oceněna zejména jeho komplexnost. Většina dotačních programů se zaměřuje na environmentální a ekonomicko-organizační aspekty, revitalizace COPTH však nezapomíná ani na aspekt sociálně-kulturní. V tom spočívá jedinečnost celého projektu, na který jsme velmi pyšní,“ vysvětluje Ing. Jiří Tencar, Ph.D., generální ředitel společnosti ECOTEN.

Inovativní koncepty a technologie na každém rohu

Stavba bude po dokončení zařazena do kategorie A – mimořádně úsporné budovy. Dopomůže k tomu například způsob využití solární energie, tedy fotovoltaické systémy v kombinaci se systémy bateriovými, které zabezpečí dodávku elektrické energie v době, kdy nebude docházet k aktivní výrobě energie. Počítá se také s rekuperačním systémem vzduchotechniky nebo se systémem chlazení a vytápění objektu pomocí stropních konvektorů.

Zajímavostí bude též prediktivní řízení celého energetického systému. Po celé budově budou rozmístěny detektory intenzity osvětlení nebo i detektory přítomnosti. Data z těchto senzorů budou přenášena do systému, který optimálně nastaví podmínky provozu dle daného rozvrhu nebo aktuálního využívání budovy měřením koncentrace VOC a CO2. Ohledně spotřebičů bude zaveden automatický systém s měřením spotřeb energií a vody, který půjde ovládat i dálkově. Samozřejmostí bude kvalitní a zároveň úsporné LED osvětlení, přičemž bude díky efektivnímu vnitřnímu.

Více o o projektu a střední školy COPTH a dalších šetrných řešení veřejných zakázek naleznete v infolistech které zpracovala Česká rada pro šetrné budovy zde. 

Exkluzivní členové

Všichni členové