VCES: Odpovědný přístup k výstavbě a renovacím

Stavební společnost VCES, exkluzivní člen České rady pro šetrné budov, hodlá snížit svou uhlíkovou stopu v celém hodnotovém řetězci v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody. Francouzská skupina Bouygues Construction, jejíž je VCES součástí, se k tomuto cíli zavázala v rámci své ambiciózní klimatické strategie. Jako odpovědná a angažovaná společnost již mnoho let inovuje a rozvíjí udržitelná řešení a projekty, které podporují transformaci k šetrné budoucnosti. V 60 zemích, v nichž skupina působí, bude nicméně plnění této strategie do značné míry záviset na lokální kapacitě pro inovace a na síle sítě partnerských společností (dodavatelů a subdodavatelů).

Bouygues Construction chce také podpořit rozvoj odpovědného fungování napříč celým řetězcem svých činnosti od projektování, přes nákup materiálů, výstavbu až po provozování budov. Na základě této strategie skupina zintenzivní opatření k ještě zodpovědnějšímu budování staveb, jejich renovacím a podpoře svých zákazníků. Využije k tomu širokou škálu řešení navržených tak, aby měla vliv na energetickou náročnost budov a měst, výroby a distribuce dekarbonizované energie a rozvoj nízkouhlíkové mobility.

Ke snížení přímých emisí (11 % uhlíkové stopy) přijala skupina Bouygues Construction tato hlavní opatření:

  • provozovat vozový park ekologických vozidel (90 % ekologických vozidel do roku 2030),
  • snížit cestování zaměstnanců (o 50 % méně mezinárodních letů a o 80 % méně vnitrostátních letů),
  • snížit spotřebu energie na všech staveništích a jiných lokalitách.

Skupina jde se svými opatřeními naproti celému hodnotovému řetězci (89 % uhlíkové stopy):

  • snížení dopadu nakoupených materiálů (beton, dřevo, kabely atd.),
  • spolupráce s místními dodavateli pro omezení nákladní dopravy,
  • snížení uhlíkové stopy IT zařízení o 15 % do roku 2025,
  • ke snížení uhlíková stopy cementu byly v jednotlivých zemích vypracovány plány za účelem dosažení celkového snížení uhlíkové náročnosti cementu o 40 % (kg CO2e/m3),
  • do roku 2030 realizovat 30 % evropských stavebních projektů jako dřevostavby.

Bouygues Construction také nabízí svým zákazníkům širokou škálu nízkouhlíkových a bezuhlíkových řešení na podporu jejich úsilí o snížení uhlíkové stopy: výroba a distribuce uhlíkově neutrální energie; energetickou výkonnost budov, čtvrtí a měst a rozvoj nízkouhlíkové mobility.

Philippe Bonnave, předseda představenstva a generální ředitel, uvedl: "Cílem klimatické strategie skupiny Bouygues Construction je aktivně přispět ke snížení dopadu uhlíkové stopy při výstavbě.

Činnost našeho vlastního týmu a jeho inovační schopnosti, spolupráce s našimi partnery, stejně jako naslouchání našim zákazníkům bude cestou k naplnění této výzvy. Na příkladu mnoha udržitelných projektů jsme již dokázali, že to možné je. Nyní musíme jít ještě dál."

„Naše společnost v současné době zahájila rezidenční projekt „Čtvrť Nová Tesla“ v Pardubicích. Jedná se o projekt revitalizace jednoho z největších pardubických brownfieldů, kde je z naší strany důsledně uplatňován trvale udržitelný přístup. Mezi „zelené prvky“ projektu patří zpracování, recyklace a opětovné použití materiálu z demolic přímo na místě a omezení nákladní dopravy, což přispěje ke snížení uhlíkové stopy projektu,“ uvedl Clément de Lageneste, generální ředitel Linkcity Czech Republic a.s.

 

Exkluzivní členové

Všichni členové