Vyšla nová vyhláška o energetické náročnosti budov

Po dlouhém úsilí pracovní skupiny při MPO, kam přispívali i členové Rady prostřednictvím aliance Šance pro budovy, byla konečně schválena nová vyhláška o energetické náročnosti budov pod číslem 264/2020 Sb.

Vyhláška zahrnuje metodické úpravy a zpřesnění výpočtů energetické náročnosti, posuzování technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a doporučená opatření, ale také upravuje samotný vzhled průkazu energetické náročnosti s cílem zpřehlednit výsledky.

Nová vyhláška s novým průkazem energetické náročnosti budovy odpovídá aktuální transponované evropské směrnici EPBD o energetické náročnosti budov. Vyhláška nabývá účinnost 1. 9. 2020.

Znění vyhlášky včetně příloh naleznete zde.

Pracovní skupiny při MPO se za naší alianci Šance pro budovy účastnil Michal Čejka, jehož články popisující detaily změn plynoucích z vyhlášky si můžete přečíst na TZB-info:

  1. Základní přehled změn
  2. Úprava parametrů referenční budovy
  3. Nastavení faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů
  4. Úprava požadavků na NZEB 
  5. Případová studie NZEB – dvoupodlažní rodinný dům 

Exkluzivní členové

Všichni členové