Výsledky členské schůze

Přijaté závěry členské schůze včetně nového složení představenstva najdete zde. Ucelené informace o činnosti Rady a dosažených úspěších za uplynulé období Vám poskytne Zpráva o činnosti.

Aktuální složení představenstva České rady pro šetrné budovy naleznete zde.

V rámci večera bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou komorou architektů a Českou radou pro šetrné budovy. 

Exkluzivní členové

Všichni členové