Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Připravili jsme příručku pro investory.
  • Spolupracujeme s příslušnými institucemi státní správy, které mají téma brownfieldů v gesci - především MPO, MMR a CzechInvest.
  • v roce 2019 jsme zorganizovali úspěšnou konferenci Brown Goes Green s účastí 220 delegátů a s více než 80 mediálními výstupy.
  • V září 2021 připravujeme konferenci za účasti zástupců Stadt Wien, IPR Praha na téma "Role brownfieldů při udržitelném rozvoji města", doplněnou o příklady dobré praxe - projekty IKEA Wien Westbahnhof a Smíchov City developera Sekyra Group.
  • Průběžně podporujeme téma při vzdělávacích akcích i v médiích.
  • Sledujeme související legislativu a připravujeme návrhy na odstranění bariér k využití šetrných řešení.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Simonu Kalvoda simona.kalvoda@czgbc.org, +420602221966

Koordinátor

Simona Kalvoda

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové