Certifikace budov

Certifikace jsou jedním z hlavních hybatelů rozvoje šetrných budov a tato skupina je aktivní od založení Rady v roce 2009. Certifikace se jako základní téma prolíná všemi ostatními pracovními skupinami. V rámci naší činnosti se věnujeme rozvoji certifikačních mezinárodních systémů LEED a BREEAM, národního SBToolCZ a dalších odvozených systémů jako WELL, a adaptaci na místní podmínky.

LEED a BREEAM jsou celosvětově nejrespektovanější certifikační systémy udržitelnosti budov, které pokračují ve svém rozšiřování i na českém trhu a jsou nejčastěji využívané pro hodnocení administrativních, obchodních a logistických objektů.

SBToolCZ je národní certifikační systém, který využívá podobně komplexní sadu kritérií jako LEED a BREEAM, ovšem s plnou úpravou na národní podmínky. Uplatňuje se zejména pro školské, administrativní nebo rezidenční budovy.  

Certifikací WELL a ostatními systémy pro hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách se zabývá pracovní skupina Zdravé vnitřní prostředí.

Zabýváme se evropským systémem hodnocení udržitelnosti budov LEVEL(S), který bude možné využívat pro všechny fáze projektu (návrh, výstavba, užívání, rekonstrukce, dekonstrukce). 

Členové této pracovní skupiny jsou profesionálové v oblastech projektové přípravy, financování, property managementu, realizace a odborných konzultací v celém průběhu životního cyklu budov.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Jsme členem mezinárodního LEED International Roundtable (vedený USGBC) a pravidelně se účastníme jednání, při nichž vznikají nové verze certifikačních nástrojů a upravují se kritéria pro lokální podmínky.
  • Koordinujeme se zahraničními radami pro šetrné budovy a regionálními lídry prezentování LEED, BREEAM a SBToolCZ certifikací zejména v zemích střední a východní Evropy.
  • Poskytujeme odborné zpětné vazby pro BRE Global k využívání systému BREEAM v České republice.
  • Šíříme příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech komplexních certifikací na seminářích, pravidelně informujeme členy o novinkách.
  • Podporujeme členy Rady ve využívání certifikací.

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

KOORDINÁTOR

František Macholda

EkoWATT CZ

Exkluzivní členové

Všichni členové