Certifikace budov

Certifikace jsou jedním z hlavních hybatelů rozvoje šetrných budov a tato skupina je aktivní od založení Rady v roce 2009. Certifikace se jako základní téma prolíná všemi ostatními pracovními skupinami. V rámci naší činnosti se věnujeme rozvoji certifikačních mezinárodních systémů LEED a BREEAM, národního SBToolCZ a dalších odvozených systémů a jejich adaptaci na místní podmínky.

LEED a BREEAM jsou celosvětově nejrespektovanější certifikační systémy udržitelnosti budov, které pokračují ve svém rozšiřování i na českém trhu a jsou nejčastěji využívané pro hodnocení administrativních, obchodních a logistických objektů.

SBToolCZ je národní certifikační systém, který využívá podobně komplexní sadu kritérií jako LEED a BREEAM, ovšem s plnou úpravou na národní podmínky. Uplatňuje se zejména pro školské, administrativní nebo rezidenční budovy.  

Certifikací WELL a ostatními systémy pro hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách se zabývá pracovní skupina Zdravé vnitřní prostředí.

Členové této pracovní skupiny jsou profesionálové v oblastech projektové přípravy, financování, property managementu, realizace a odborných konzultací v celém průběhu životního cyklu budov.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Jsme členem mezinárodního LEED International Roundtable (vedený USGBC) a pravidelně se účastníme jednání, při nichž vznikají nové verze certifikačních nástrojů a upravují se kritéria pro lokální podmínky.
  • Koordinujeme se zahraničními radami pro šetrné budovy a regionálními lídry prezentování LEED, BREEAM a SBToolCZ certifikací zejména v zemích střední a východní Evropy.
  • Poskytujeme odborné zpětné vazby pro BRE Global k využívání systému BREEAM v České republice.
  • Šíříme příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech komplexních certifikací na seminářích, pravidelně informujeme členy o novinkách.
  • Podporujeme členy Rady ve využívání certifikací.

V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Karolínu Barič na karolina.baric@czgbc.org.

KOORDINÁTOR

František Macholda

EkoWATT CZ

Exkluzivní členové

Všichni členové