Evropská a národní legislativa a financování

Pracovní skupina podporuje alianci Šance pro budovy. Poskytuje jí znalosti a zkušenosti členů Rady a relevantní a důvěryhodné podklady pro jednání s klíčovými institucemi při úpravách a tvorbě národní legislativy, dotačních programů, motivačních nástrojů a přípravě finančních schémat s využitím Modernizačního fondu, RRF, JTF a dalších zdrojů.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde.     

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Zabýváme se transpozicí novelizovaných evropských směrnic o energetické náročnosti budov (EPBD) a energetické účinnosti (EED).
  • Zabýváme se EU Taxonomií a ESG reportingem. 
  • Podílíme se na návrhu novel zákona o hospodaření s energií, vyhlášky o energetické náročnosti budov a dalších předpisů.
  • Spoluvytváříme nové a navrhujeme zefektivnění dosavadních dotačních programů v oblasti energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí nebo hospodaření s vodou.
  • Komentujeme rekodifikaci stavebního práva.
  • Podílíme se na přípravě nedotačních finančních nástrojů podporujících kvalitní šetrné novostavby a renovace budov, s využitím evropských zdrojů Modernizačního fondu, RRF, JTF apod.
  • Zabýváme se nefinančním reportingem (sustainability reporting). 
  • Více o aktivitách Šance pro budovy zde

Dokumenty ke stažení

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

Koordinátor

Petr Zahradník

CZGBC

Exkluzivní členové

Všichni členové