Inovace a technologie

Pracovní skupina vznikla rozšířením činnosti skupiny Energetický management o další témata efektivního provozování šetrných budov. Má za cíl posílit využívání inovativních prvků a nástrojů k růstu kvality a podpoře udržitelnosti při zajištění zdravého vnitřního prostředí.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Energetický management, energetická náročnost a efektivní provozování budov – pořádáme diskuzní a vzdělávací semináře pro provozovatele budov, diskuzní setkání odborné veřejnosti, ovlivňujeme příslušné předpisy a případně navrhujeme jejich znění;
  • Podílíme se na specifikaci požadavků EU Taxonomie, principech „významně nepoškozovat“ (do not significant harm) a minimálních energetických standardech budov (MEPS).
  • Jsme autory online aplikace pro benchmarking spotřeb energií v budovách https://www.uspornabudova.cz/;
  • Regulace technických systémů, řízení a automatizace – jsme spolutvůrci legislativních předpisů v této oblasti. Předkládáme návrhy a diskutujeme s MPO a dalšími subjekty;
  • Definujeme požadavky na elektromobilitu na úrovni budov – směrnice EPBD klade požadavky na přípravu uvnitř budovy pro novostavby, požadavky plynou i pro rekonstrukce budov i stávající budovy;
  • Modelování pomocí BIM – spolupracujeme s odborníky na BIM a podporujeme jeho šíření pro realizaci i provozování budov;
  • Top 15% nejúspornějších budov – Spolupracovali jsme s CPI PG na využití statistik o spotřebách budov k určení top budov v komerčním sektoru (ke stažení níže).

V případě zájmu o zapojení kontaktujte: petr.zahradnik@czgbc.org

Koordinátor

Petr Zahradník

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové