Udržitelné materiály / Recyklace stavebních odpadů

Pracovní skupina se zaměřuje na použití kvalitních, udržitelných materiálů ve stavbách v kontextu cirkulární ekonomiky a jejich vlivu na životní prostředí i uživatele. Cirkulární ekonomika klade důraz na šetření primárních zdrojů a upřednostňuje využívání recyklátů, materiálů z obnovitelných zdrojů nebo opakované využití vybraných stavebních prvků ze starých staveb.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde.  

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Rada podporuje vznik nové odpadové legislativy a jiných ekonomických nástrojů, které podpoří snížení množství stavebních odpadů ukládaných na skládky.
  • Vytvořili jsme informační microsite setrnematerialy.cz o udržitelných materiálech v cirkulární ekonomice ve vztahu ke stavebnictví. Chceme informovat o možnostech realizace nejen energeticky efektivních opatření, ale takových, která budou kvalitní, trvanlivá a šetrná vůči prostředí i uživateli.
  • Účastníme se pracovní skupiny při MPO, která se zaměří na plnění úkolů vycházejících ze strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR pro období 2019 2022, které se bezprostředně týkají stavebnictví. Zástupci CZGBC se ve skupině zaměří především na: 
    • Návrh vyhlášek pro stanovení kritérií pro vybrané komodity (např. beton, cihly apod.), při jejichž splnění budou považovány komodyty za vedlejší produkty a přestanou být odpady. 
    • Podporu vzniku strategie Cirkulární Česko 2040 za oblast materiálového využití stavebně demoličních odpadů.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

Petr Zahradník

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové