Udržitelné materiály / Recyklace stavebních odpadů

Pracovní skupina se zaměřuje na použití kvalitních, udržitelných materiálů ve stavbách v kontextu cirkulární ekonomiky a jejich vlivu na životní prostředí i uživatele. Cirkulární ekonomika klade důraz na šetření primárních zdrojů a upřednostňuje využívání recyklátů, materiálů z obnovitelných zdrojů nebo opakované využití vybraných stavebních prvků ze starých staveb.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde.  

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Rada podporuje vznik nové odpadové legislativy a jiných ekonomických nástrojů, které podpoří snížení množství stavebních odpadů ukládaných na skládky.
  • Ve spolupráci s MPSV připravujeme metodický návod pro vznik předdemoličních auditů a prosazujeme prvky cirkulární ekonomiky včetně využívání recyklace ve stavebnictví.
  • Vytvořili jsme informační microsite setrnematerialy.cz o udržitelných materiálech v cirkulární ekonomice ve vztahu ke stavebnictví. Chceme informovat o možnostech realizace nejen energeticky efektivních opatření, ale takových, která budou kvalitní, trvanlivá a šetrná vůči prostředí i uživateli.
  • Účastníme se pracovní skupiny při MPO, která se zaměří na plnění úkolů vycházejících ze strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR pro období 2019 2022, které se bezprostředně týkají stavebnictví.
  • Podporujeme vznik specifických vyhlášek pro stanovení kritérií pro znovuvyužití vybraných komodit jako například beton nebo cihly.
  • Podporujeme naplňování strategie Cirkulární Česko 2040 za oblast materiálového využití stavebně demoličních odpadů.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

Petr Zahradník

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové