Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora při přípravě a realizaci úsporných šetrných projektů.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde.  

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Každoročně pořádáme úspěšné série seminářů pro veřejné zadavatele – osvěta v právních, technických a finančních aspektech kvalitně připravovaných šetrných projektů.
  • Propagujeme příklady dobré praxe veřejných zakázek.
  • Připravujeme pro praxi využitelná kritéria a checklisty pro správné zahrnutí environmentálních kritérií do zadání projektů.
  • Spolupracujeme s veřejným sektorem při přípravě konkrétních projektů – např. formou předběžných tržních konzultací.
  • Vydali jsme několik publikací s cílem poskytnout informační a procesní platformu všem účastníkům při přípravě a realizaci kvalitní renovace nebo výstavby nové šetrné veřejné budovy, včetně případových studií. Publikace jsou ke stažení níže.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

Koordinátor

Petr Vogel

EkoWATT CZ

Exkluzivní členové

Všichni členové