Školicí středisko Otazník

Školicí středisko Otazník je první energeticky pasivní kancelářská budova v České republice, která byla slavnostně otevřena v září roku 2011 v Ostravě. Budova má funkci administrativní, školicí a vzorovou. Společnost Zumtobel Lighting navrhovala a dodávala světelné řešení včetně regulace osvětlení, společnost Saint-Gobain dodávala tepelné izolace a společnost Atrea se podílela na vzduchotechnice.

Základní modulový rastr se opakuje ve čtyřech podlažích nad sebou, takže budova má objem čtyřpodlažního podélného kvádru s plochou střechou o rozměrech podstavy 23 m x 15 m a výšce 15,4 m. Jednoduché a funkční dispoziční řešení lokalizuje vertikální komunikace a místnosti sociálního a technologického zázemí podél odvrácené severní strany budovy, zbývající prostor severní fronty v přízemí při vstupu je využit recepcí a v dalších podlažích rohovými kancelářemi. 

Aby objekt splnil kriteria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem a prosklené plochy v tomto plášti jsou minimalizovány. Otvíraná okna jsou tedy navržena spíše z psychologického hlediska. Veškeré výplně v plášti budovy jsou navrženy s konstrukčním řešením pro pasivní stavby tj. zasklení kvalitním trojsklem a profilem pro pasivní domy. Před přílišným tepelným ziskem ze slunečního svitu v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena účinným venkovním stíněním s regulací napojenou na řízení osvětlení. 

Při vytápění objektu je počítáno s veškerými zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky. Bilance spotřeby tepla ke krytí ztrát, hlavně v zimním období v noci, je doplněna teplovodním vytápěním. Dále jsou tepelné ztráty minimalizovány nuceným větráním s velmi účinnou rekuperací v nejmodernějších větracích a rekuperačních jednotkách. Teplo pro ohřev vody do hygienického zařízení a pro vytápění v zimě je v letním období získáváno ze slunečních kolektorů a ukládáno do zásobníku. 

Chlad v letním období je získáván z reverzního tepelného čerpadla a ukládán do zásobníku chladu a využíván ve větracích jednotkách. V zimním období je z tohoto tepelného čerpadla získáváno teplo pro teplovodní vytápění. Bivalentním zdrojem pro ohřev vody je elektrická energie. Řízení vnitřního prostředí budovy z hlediska optimálního stavu a stability kvality je automatizováno řídicím systémem s nejmodernějšími prvky a flexibilním programem.

Kritéria šetrnosti:

Návrh budovy
Silný tepelný štít s minimalizovanými otvory

Topení, chlazení, ventialce
Pro ohřev slouží především teplo z kolektorů na střeše budovy 
Tepelné čerpadlo voda/vzduch

Osvětlení
Návrh a dodávku osvětlení včetně řídícího systému a nouzového osvětlení provedla společnost Zumtobel Lighting s.r.o. Regulace jednotlivých svítidel probíhá na základě informací centrálního čidla denního osvětlení a přítomnostních senzorů v místnostech. Do řízení osvětlení jsou zapojeny i žaluzie kdy jejich horní třetina je natáčena tak, aby přirozené světlo odrážela na strop místnosti. Tato nepřímá složka se následně podílí na celkovém osvětlení.

Tepelná izolace obvodového pláště
K zateplení objektu jsou použity izolační desky, které jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Kontaktní zateplovací systém je z důvodu eliminace tepelných mostů navržen bez mechanického kotvení. V místech, kde bylo nutno použít tepelnou izolaci se sníženou tloušťkou (u nadpraží oken v místech osazení žaluzií, nebo podlaha lodžie ve 4NP) byly použity izolace se „super" izolačními vlastnostmi.

Exkluzivní členové

Všichni členové